פרשת מטות ? תשע"ו

לבחור שלא לבחור

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
כבני אדם, אחת מחובותינו המוסריות היא, לעמוד בדיבורנו. בעיני היהדות, דיבורו של האדם נחשב לדבר 'קדוש'. לכן, אי-קיום שבועה או נדר נתפסת כ'חילול הקודש', כאמור בפרשתנו ? 'מטות':
א?יש? כ־?י י?ד־?ר נ״ד״ר לה' או? ה?ש־??בֶע ש??ב?ע?ה ל״א?ס?ר א?ס־?ר עֶל נֶפ?ש?ו? ל?א יֶחֵל ד־?ב?רו? כ־?כ?ל הֶי־?צֵא מ?פ־?יו יֶע?ש?״ה. (במדבר ל, ג)
בטרמינולוגיה המקובלת, נחשב הדיבור לדבר שמבטא את חירותו של האדם. מכאן המושג "השמעת קולן של אוכלוסיות אשר קולן לא נשמע בשיח הציבורי";  בחירת מועמד על ידי ספירת רוב קולות הבוחרים, וכן הלאה. בפרשתנו מופיע המושג 'דיבור' בזווית שונה, הפוכה לכאורה, בתור דבר שמגביל את החירות ויכולת הבחירה החופשית של האדם. שהרי, שבועות ונדרים ? אלה מושגים שמחייבים את האדם לנהוג בצורה מאד מסוימת, לא כפי העולה ברוחו.
 לבחור שלא לבחור


הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 

כבני אדם, אחת מחובותינו המוסריות היא, לעמוד בדיבורנו. בעיני היהדות, דיבורו של האדם נחשב לדבר 'קדוש'. לכן, אי-קיום שבועה או נדר נתפסת כ'חילול הקודש', כאמור בפרשתנו ? 'מטות':

א?יש? כ־?י י?ד־?ר נ״ד״ר לה' או? ה?ש־??בֶע ש??ב?ע?ה ל״א?ס?ר א?ס־?ר עֶל נֶפ?ש?ו? ל?א יֶחֵל ד־?ב?רו? כ־?כ?ל הֶי־?צֵא מ?פ־?יו יֶע?ש?״ה. (במדבר ל, ג)

בטרמינולוגיה המקובלת, נחשב הדיבור לדבר שמבטא את חירותו של האדם. מכאן המושג "השמעת קולן של אוכלוסיות אשר קולן לא נשמע בשיח הציבורי";  בחירת מועמד על ידי ספירת רוב קולות הבוחרים, וכן הלאה. בפרשתנו מופיע המושג 'דיבור' בזווית שונה, הפוכה לכאורה, בתור דבר שמגביל את החירות ויכולת הבחירה החופשית של האדם. שהרי, שבועות ונדרים ? אלה מושגים שמחייבים את האדם לנהוג בצורה מאד מסוימת, לא כפי העולה ברוחו.

 
חובת האדם לעמוד בנדריו ושבועותיו ? ובכלל לקיים את היוצא מפיו,  נוגדת את עיקרון הבחירה החופשית.

רמתו הבסיסית מופיע המושג "בחירה חופשית" במקרא במילים הבאות:

הֶֽע?ד?ת?י ב?כ״ם הֶי־ו?ם א״ת-הֶש־??מֶי?ם ו?א״ת-ה?א?ר״ץ הֶֽחֶי־?ים ו?הֶמ־?ו״ת נ?תֶת־?י ל?פ?נ״יך? הֶב־?ר?כ?ה ו?הֶק־?ל?ל?ה ו־ב?ֽחֶר?ת־? ב־ֶֽחֶי־?ים ל?מֶעֶן ת־?ֽח?י״ה אֶת־?ה ו?זֶר?ע״ֽך?. (דברים ל, יט)

לפי הנאמר בתורה קיימות שתי דרכים: טובה ? "חיים" ורעה ? "מוות". הבחירה החופשית מאפשרת לבחור בין שתי דרכים אלה, כאשר התורה מייעצת לאדם: "ובחרת בחיים!"

היכולת של האדם לנדור ולהישבע מבטאת כוח בחירה ברמה גבוהה יותר. לא רק בחירה בין 'טוב' ו'רע' קבועים ומוכתבים מראש, אלא גם קביעה סובייקטיבית מהו טוב ומהו רע. לדוגמה, אדם שנודר שלא לאכול תפוחים ? מעתה, אכילת תפוחים נחשבת לגביו כדבר 'אסור' ו"רע". וכן להפך: אם הוא יישבע שכן לאכול תפוח, הוא יהיה חייב לעשות זאת. החיובים שהאדם מביא על עצמו בכוח דיבורו לא מבטאים שלילת חירות, אלא רמה גבוהה של יכולת  שהאדם יכול לנעול בפני עצמו את האפשרות לבחור!  

המושג נישואין יכול להמחיש רעיון זה. זוג בוחרים לבנות מערכת חיים משותפים ולהינשא. קיומה של ברית הנישואין מבטלת למעשה את היכולת של כל אחד מהם לבחור בן זוג אחר. ואולם, עצם קיומה של ברית זו הינה תוצאה וביטוי של הבחירה בבן הזוג הספציפי. כלומר, כה חזקה הינה היכולת לבחור ולאהוב את בן הזוג, עד כדי אפשרות לבחור בקשר כה אמיץ, תוך שלילת בחירת מישהו אחר.

ככלל, קבעו חכמינו שראוי לאדם להיות נמנע מנדרים ושבועות. עם זאת, עצם היכולת הנפשית של האדם להישבע ולנדור נדרים יכולה לשמש מנוף לצמיחה אישית.  אדם שרוצה להיגמל מעישון, בכל מפגש עם סיגריה מעוררת בתוכו "מלחמה" בין שתי בחירות ? חיים בריאים לעומת מילוי הדחף הרגעי. אדם זה, במקום להתעייף ולהיאבק כל פעם מחדש, רצוי שיפעל בטכניקה של הנדרים באמירה נחושה כלפי עצמו: "בשבילי ? האפשרות לעשן, כלל לא באה בחשבון!" בצורה כזו האדם כמו שולל מעצמו את היכולת לבחור באפשרות של לקיחת סיגריה בפה. זהו תהליך שדורש אימון רב, ואולם הוא אפשרי: היכולת לבחור שלא לבחור!  

הציפייה מהאדם לקיים את הבטחותיו נובעת אפוא מראייתו כבן חירות בעל יכולת בחירה, עד שמאפשרת לו לבחור שלא לבחור ? ולעמוד מאחורי החלטה זו בכבוד!

תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת בלק

ירושלים
כניסה:
19:03
יציאה:
20:24
תל אביב
כניסה:
19:28
יציאה:
20:27
חיפה
כניסה:
19:17
יציאה:
20:28
באר שבע
כניסה:
19:26
יציאה:
20:24

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
כיום, שלושים שנה לאחר הסתלקותו, ליבנו עדיין מלא געגועים, אך אנו רואים בפליאה כיצד מפעליו הרוחניים ממשיכים להתעצם ולהתרחב.
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ח׳ בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 16, 2024
כי מדי חודש נשלחים בממוצע כ-3,000 פתקים דרך אתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל המערבי. זאת בנוסף למאות אלפי
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
ה׳ באייר ה׳תשפ״ד
מאי 13, 2024
גל איזנקוט בטקס בר מצווה במנהרות הכותל נפל בקרב בג'באליה שברצועת עזה
ו׳ באלול ה׳תשפ״ג
אוגוסט 23, 2023
"וכל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בשעת התפילה" – רבינו יום טוב ליפמן זצ"ל הידוע כמי שתיקן את
ו׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 16, 2024
באותה שבת שחורה נרצח גם אחיו של קורן, אור הי"ד בחוף זיקים, בזמן שאם המשפחה, סבין, שהתה בחדר הממ"ד
ז׳ במרחשון ה׳תשפ״ד
אוקטובר 22, 2023
אנו ממתינים עד שאחרון העולים לרגל יחזור לביתו ורק אז אנחנו מתחילים לבקש ותן טל ומטר
ט״ו באב ה׳תשפ״ג
אוגוסט 2, 2023
ילדי קייטנת 'איתנים' לילדים בעלי צרכים מיוחדים הגיעו לתפילה וביקור בכותל המערבי ויחד נשאו תפילה לעם ישראל
כ״ה בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 6, 2024
מר פנס התקבל באהדה ע"י מתפללי הכותל שבירכו אותו על הגעתו ותמיכתו בישראל.
כ״ח באייר ה׳תשפ״ד
יוני 5, 2024
ו׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 15, 2024
לאחר מעל 120 ימי לחימה ברצועת עזה הגיעו חיילי גבעתי לבוקר הפוגה והעצמה
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
את עצרת התפילה יזמו נשים שכולות ששכלו את יקיריהם גם במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' וגם לאורך השנים האחרונות
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 8, 2024
בתפילה השתתפו גם ילנה טרופנוב ואמה, שהוחזקו במשך 54 ימים בשבי החמאס, בעלה ויטלי נרצח באכזריות, ובנה סשה עדיין
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 8, 2024
סיירה באתרים במנהרות הכותל, ובמיצג החדש 'שער השמיים' שנפתח לאחרונה לציבור המבקרים בכותל המערבי, ופותח צוהר להיסטוריה של העם
א׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 7, 2024
בשנת 2018 יצחק הגיע יחד עם נכדו לחגיגת חלאקה בכותל המערבי הוא לא הסתיר את התרגשותו מהמעמד
No more articles to load

סיורים בירושלים