פרשת מטות ? תשע"ו

לבחור שלא לבחור

הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
 
כבני אדם, אחת מחובותינו המוסריות היא, לעמוד בדיבורנו. בעיני היהדות, דיבורו של האדם נחשב לדבר 'קדוש'. לכן, אי-קיום שבועה או נדר נתפסת כ'חילול הקודש', כאמור בפרשתנו ? 'מטות':
א?יש? כ־?י י?ד־?ר נ״ד״ר לה' או? ה?ש־??בֶע ש??ב?ע?ה ל״א?ס?ר א?ס־?ר עֶל נֶפ?ש?ו? ל?א יֶחֵל ד־?ב?רו? כ־?כ?ל הֶי־?צֵא מ?פ־?יו יֶע?ש?״ה. (במדבר ל, ג)
בטרמינולוגיה המקובלת, נחשב הדיבור לדבר שמבטא את חירותו של האדם. מכאן המושג "השמעת קולן של אוכלוסיות אשר קולן לא נשמע בשיח הציבורי";  בחירת מועמד על ידי ספירת רוב קולות הבוחרים, וכן הלאה. בפרשתנו מופיע המושג 'דיבור' בזווית שונה, הפוכה לכאורה, בתור דבר שמגביל את החירות ויכולת הבחירה החופשית של האדם. שהרי, שבועות ונדרים ? אלה מושגים שמחייבים את האדם לנהוג בצורה מאד מסוימת, לא כפי העולה ברוחו.
 לבחור שלא לבחור


הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 

כבני אדם, אחת מחובותינו המוסריות היא, לעמוד בדיבורנו. בעיני היהדות, דיבורו של האדם נחשב לדבר 'קדוש'. לכן, אי-קיום שבועה או נדר נתפסת כ'חילול הקודש', כאמור בפרשתנו ? 'מטות':

א?יש? כ־?י י?ד־?ר נ״ד״ר לה' או? ה?ש־??בֶע ש??ב?ע?ה ל״א?ס?ר א?ס־?ר עֶל נֶפ?ש?ו? ל?א יֶחֵל ד־?ב?רו? כ־?כ?ל הֶי־?צֵא מ?פ־?יו יֶע?ש?״ה. (במדבר ל, ג)

בטרמינולוגיה המקובלת, נחשב הדיבור לדבר שמבטא את חירותו של האדם. מכאן המושג "השמעת קולן של אוכלוסיות אשר קולן לא נשמע בשיח הציבורי";  בחירת מועמד על ידי ספירת רוב קולות הבוחרים, וכן הלאה. בפרשתנו מופיע המושג 'דיבור' בזווית שונה, הפוכה לכאורה, בתור דבר שמגביל את החירות ויכולת הבחירה החופשית של האדם. שהרי, שבועות ונדרים ? אלה מושגים שמחייבים את האדם לנהוג בצורה מאד מסוימת, לא כפי העולה ברוחו.

 
חובת האדם לעמוד בנדריו ושבועותיו ? ובכלל לקיים את היוצא מפיו,  נוגדת את עיקרון הבחירה החופשית.

רמתו הבסיסית מופיע המושג "בחירה חופשית" במקרא במילים הבאות:

הֶֽע?ד?ת?י ב?כ״ם הֶי־ו?ם א״ת-הֶש־??מֶי?ם ו?א״ת-ה?א?ר״ץ הֶֽחֶי־?ים ו?הֶמ־?ו״ת נ?תֶת־?י ל?פ?נ״יך? הֶב־?ר?כ?ה ו?הֶק־?ל?ל?ה ו־ב?ֽחֶר?ת־? ב־ֶֽחֶי־?ים ל?מֶעֶן ת־?ֽח?י״ה אֶת־?ה ו?זֶר?ע״ֽך?. (דברים ל, יט)

לפי הנאמר בתורה קיימות שתי דרכים: טובה ? "חיים" ורעה ? "מוות". הבחירה החופשית מאפשרת לבחור בין שתי דרכים אלה, כאשר התורה מייעצת לאדם: "ובחרת בחיים!"

היכולת של האדם לנדור ולהישבע מבטאת כוח בחירה ברמה גבוהה יותר. לא רק בחירה בין 'טוב' ו'רע' קבועים ומוכתבים מראש, אלא גם קביעה סובייקטיבית מהו טוב ומהו רע. לדוגמה, אדם שנודר שלא לאכול תפוחים ? מעתה, אכילת תפוחים נחשבת לגביו כדבר 'אסור' ו"רע". וכן להפך: אם הוא יישבע שכן לאכול תפוח, הוא יהיה חייב לעשות זאת. החיובים שהאדם מביא על עצמו בכוח דיבורו לא מבטאים שלילת חירות, אלא רמה גבוהה של יכולת  שהאדם יכול לנעול בפני עצמו את האפשרות לבחור!  

המושג נישואין יכול להמחיש רעיון זה. זוג בוחרים לבנות מערכת חיים משותפים ולהינשא. קיומה של ברית הנישואין מבטלת למעשה את היכולת של כל אחד מהם לבחור בן זוג אחר. ואולם, עצם קיומה של ברית זו הינה תוצאה וביטוי של הבחירה בבן הזוג הספציפי. כלומר, כה חזקה הינה היכולת לבחור ולאהוב את בן הזוג, עד כדי אפשרות לבחור בקשר כה אמיץ, תוך שלילת בחירת מישהו אחר.

ככלל, קבעו חכמינו שראוי לאדם להיות נמנע מנדרים ושבועות. עם זאת, עצם היכולת הנפשית של האדם להישבע ולנדור נדרים יכולה לשמש מנוף לצמיחה אישית.  אדם שרוצה להיגמל מעישון, בכל מפגש עם סיגריה מעוררת בתוכו "מלחמה" בין שתי בחירות ? חיים בריאים לעומת מילוי הדחף הרגעי. אדם זה, במקום להתעייף ולהיאבק כל פעם מחדש, רצוי שיפעל בטכניקה של הנדרים באמירה נחושה כלפי עצמו: "בשבילי ? האפשרות לעשן, כלל לא באה בחשבון!" בצורה כזו האדם כמו שולל מעצמו את היכולת לבחור באפשרות של לקיחת סיגריה בפה. זהו תהליך שדורש אימון רב, ואולם הוא אפשרי: היכולת לבחור שלא לבחור!  

הציפייה מהאדם לקיים את הבטחותיו נובעת אפוא מראייתו כבן חירות בעל יכולת בחירה, עד שמאפשרת לו לבחור שלא לבחור ? ולעמוד מאחורי החלטה זו בכבוד!

חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ז באב ה׳תשפ״א

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
פרשת מטות ? תשע

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת עקב

ירושלים
כניסה:
18:57
יציאה:
20:16
תל אביב
כניסה:
19:21
יציאה:
20:19
חיפה
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20
באר שבע
כניסה:
19:19
יציאה:
20:17

אירועים נוספים

ו׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 15, 2021
לראשונה במנהרות הכותל המערבי, בעקבות חפירות רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל: הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות חושפות היום
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
פרשת דברים – תשפ"א   הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבוע בבית הכנסת נפתח
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
ה' באב הוא יום פטירתו של האר"י הקדוש, רבי יצחק בן שלמה לוריא, שהיה גדול מקובלי צפת במאה ה-16.
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
לקראת  תשעה באב, יום בו מתאבלים על חורבן שני בתי המקדש – בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, נערכת
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

הרובע יהודי ב360

מנהרות הכותל

מבט אל העבר

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

המסע לירושלים

מנהרות הכותל ב360

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן