גלריה

יום ירושלים

הכותל בשחרור ירושלים

תפילה בכותל

הכותל

חיילים

יום הזיכרון

יום הזיכרון

חייל בכותל

יום הזיכרון

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור