פרשת שמיני תשע"ו

בס"ד

כשרות ואהבה
הרב שמואל רבינוביץ ?רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים


פרשת 'שמיני' אותה אנו קוראים השבוע, מתארת בתחילתה את חנוכת המשכן ? המקדש הזמני - במדבר. לאחר מבצע איסוף התרומות הנרחב ומלאכת היצירה והבניין המורכבות, הגיעה לחנוך אותו. כהמשך לכך אנו קוראים על כמה הלכות שנלמדו ביום הקמת המשכן. לאחר מכן עוברת התורה לעסוק בנושא אחר, נושא שאינו שייך, לכאורה, למשכן והקמתו: כשרות המזון. בפירוט רב אנו קוראים על הבהמות, החיות, העופות, הדגים והשרצים האסורים באכילה ועל אלו המותרים באכילה.
אם אין קשר בין כשרות המזון ובין המקדש, עלינו לתמוה מדוע נכתבו הלכות אלו בספר ויקרא שהוא "תורת כוהנים"?
נעיין בקצרה ברעיון הכתוב בתורה שממנו נובעות הלכות כשרות המזון. כך מסכמת התורה הלכות אלו:
"כי אני ה' אלוהיכם, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם... כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים."
(ויקרא יא, מד-מה)

בס"ד

כשרות ואהבה
הרב שמואל רבינוביץ ?רב הכותל המערבי והמקומות הקדושיםפרשת 'שמיני' אותה אנו קוראים השבוע, מתארת בתחילתה את חנוכת המשכן ? המקדש הזמני – במדבר. לאחר מבצע איסוף התרומות הנרחב ומלאכת היצירה והבניין המורכבות, הגיעה לחנוך אותו. כהמשך לכך אנו קוראים על כמה הלכות שנלמדו ביום הקמת המשכן. לאחר מכן עוברת התורה לעסוק בנושא אחר, נושא שאינו שייך, לכאורה, למשכן והקמתו: כשרות המזון. בפירוט רב אנו קוראים על הבהמות, החיות, העופות, הדגים והשרצים האסורים באכילה ועל אלו המותרים באכילה.
אם אין קשר בין כשרות המזון ובין המקדש, עלינו לתמוה מדוע נכתבו הלכות אלו בספר ויקרא שהוא "תורת כוהנים"?
נעיין בקצרה ברעיון הכתוב בתורה שממנו נובעות הלכות כשרות המזון. כך מסכמת התורה הלכות אלו:
"כי אני ה' אלוהיכם, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם… כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים."
(ויקרא יא, מד-מה)

הנימוק שנכתב בפסוקים אלו ניתן להיכתב במילים הבאות: כיון שאלוקים הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא נהיה אלוקים "שלהם", וכיון שהוא קדוש גם הם צריכים להיות קדושים. קדושה זו נוצרת על ידי שמירת הכשרות.
אנו צריכים להבין את פשר הדברים. אלוקים ברא את היקום כולו, ואם כן הוא אלוקים של העולם כולו ושל האנושות כולה. מה הכוונה שאלוקים הוא "שלנו"?
קושי זה עולה במקומות רבים בתנ"ך שבהם מוזכר "אלוהי ישראל", ושוב נשאלת השאלה: במה הוא "שלנו"? גם בתפילה אנו אומרים "אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב", וזה מעורר את אותו קושי, האם הוא רק שלנו?
המקום הראשון שבו מוזכר בתורה המושג "אלוקים של מישהו" הוא בספר בראשית, כאשר אלוקים כורת ברית עם אברהם אבינו הוא מציב את ההתחייבויות של שני הצדדים, אלוקים מצד אחד ואברהם מצד שני:
"והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך… לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים."
(בראשית יז, ז-ח)
בפסוקים אלו אנו קוראים על ההבטחה של אלוקים, ולמעשה על ההתחייבות שלו כלפי אברהם אבינו וזרעו ? אנחנו, שאלוקים "יהיה לנו לאלוקים" ויתן לנו את ארץ ישראל.
פרשן התורה הנודע, רש"י, מגדיר התחייבויות אלו כ"ברית של אהבה וברית הארץ". כלומר, הוא מזהה את המושג "אלוקים של…" כמסר של אהבה. בכך הוא נותן לנו כיוון להבין גם את הרעיון של הלכות הכשרות.
פירושו המקובל של השם "אלוהים" הוא "בעל היכולת והכוחות כולם". זהו ביטוי של כוח, עוצמה ושליטה מוחלטת במציאות. לפי דברי רש"י שמדובר במסר של אהבה, נוכל לומר שכאשר אלוקים מבטיח להיות "אלוקים של אברהם" הוא בעצם מבטיח להפנות את שליטתו במציאות של העולם לטובת אברהם. במילים אחרות: הוא מבטיח לאברהם ? מתוקף אהבתו – השגחה ושמירה מיוחדת.
כעת נוכל לחזור שוב לנימוק של הלכות הכשרות ולהרחיב אותו. כיון שאלוקים הוציא את עם ישראל ממצרים, ובכך ביטא את אהבתו, השגחתו ושמירתו עליהם, הוא נהיה אלוקים "שלהם", כלומר, הוא מעוניין באהבה זו ורוצה שהיא תתמיד לעולם.
אך לאלוקים יש אופי ויש עקרונות. אלוקים הוא קדוש, כלומר, הוא פועל למען מטרות מסוימות, כדברי ירמיהו הנביא "אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי". ומי שמעוניין בקשר עם אלוקים צריך גם הוא להיות קדוש, להיות מכוון מטרה, לנהל את חייו באופן טהור. זו הסיבה שעם ישראל נדרש להימנע ממאכלים מסוימים. המגבלות המוטלות עלינו בתחום הכשרות מסמנות דרך, כיוון ומגמה. איננו יכולים לחיות ללא חשבון, ללא שימת לב מתמדת.
על ידי שמירת הכשרות אנו הופכים להיות קדושים, ובכך אנו זוכים לאהבתו והגנתו של אלוקים הקדוש ביותר. ומכיון שהמשכן סימל את השראת הקדושה, נכתבה פרשה זו בתוך עניינים אלה של השראת הקדושה.


 

תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת בלק

ירושלים
כניסה:
19:03
יציאה:
20:24
תל אביב
כניסה:
19:28
יציאה:
20:27
חיפה
כניסה:
19:17
יציאה:
20:28
באר שבע
כניסה:
19:26
יציאה:
20:24

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
כיום, שלושים שנה לאחר הסתלקותו, ליבנו עדיין מלא געגועים, אך אנו רואים בפליאה כיצד מפעליו הרוחניים ממשיכים להתעצם ולהתרחב.
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ח׳ בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 16, 2024
כי מדי חודש נשלחים בממוצע כ-3,000 פתקים דרך אתר האינטרנט של הקרן למורשת הכותל המערבי. זאת בנוסף למאות אלפי
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
כ״ד בכסלו ה׳תשפ״ד
דצמבר 7, 2023
במעמד מרגש הוקדש מַעֲמַד הַדְלָקַת נֵר רִאשׁוֹן שֶׁל חֲנֻכָּה בְּסִימָן 'מַדְלִיקִים אֶת הָאוֹר לַחֲטוּפִים'.הודלקו 138 חֲנֻכִּיּוֹת, כמנין השבויים בתפילה
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 8, 2024
סיירה באתרים במנהרות הכותל, ובמיצג החדש 'שער השמיים' שנפתח לאחרונה לציבור המבקרים בכותל המערבי, ופותח צוהר להיסטוריה של העם
כ׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 1, 2024
מרגש: ביוזמת ״הצעד הבא״, עמותה המסייעת לקטועי גפיים בישראל, אזרחים ולוחמים קטועי גפיים ממלחמת 'חרבות ברזל' הגיעו לכותל המערבי
כ״ז בכסלו ה׳תשפ״ד
דצמבר 10, 2023
משפחותיהם של שלושה מתנדבי מד"א שנרצחו בבארי הדליקו נר רביעי של חנוכה בכותל שגריר ארה"ב בישראל בברכת ארצות הברית לכבוד
כ״ט בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 10, 2024
ההשבעה תתקיים בתאריך 21/02/2024 משעה 18:00 עד השעה 20:00
ל׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יולי 6, 2024
נשא תפילה חרישית לצד אבני הכותל, ואף התרגש לראות את המניין המרכזי של תפילת 'יום כיפור קטן'
ד׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 14, 2024
שמחנו לארח את עילאי ברגר, אח של אגם תצפיתנית שנחטפה לעזה בשבת שמחת תורה השביעי לאוקטובר, לרגל בר המצוה.
ג׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 9, 2024
במהלך החג נוהגים אלפים להתפלל בבוקרו של חג השבועות תפילת ותיקין ברחבת הכותל המערבי, ורבים אחרים עושים זאת במהלך
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
את עצרת התפילה יזמו נשים שכולות ששכלו את יקיריהם גם במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' וגם לאורך השנים האחרונות
ב׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 8, 2024
בתפילה השתתפו גם ילנה טרופנוב ואמה, שהוחזקו במשך 54 ימים בשבי החמאס, בעלה ויטלי נרצח באכזריות, ובנה סשה עדיין
א׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 7, 2024
בשנת 2018 יצחק הגיע יחד עם נכדו לחגיגת חלאקה בכותל המערבי הוא לא הסתיר את התרגשותו מהמעמד
כ״ח בסיון ה׳תשפ״ד
יולי 4, 2024
No more articles to load

סיורים בירושלים