אהבת ישראל ותורה

פרשת דברים - תשע"ח
הרב שמואל רבינוביץ ? רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בשבת הקרובה נתחיל לקרוא את ספר 'דברים', החמישי והאחרון מחמשת חומשי התורה. רובו של ספר דברים מתאר סדרת נאומים שנאם משה רבינו בפני העם, ערב פרידתו מהם, על סף כניסתם לארץ ישראל.
אהבת ישראל ותורה
הנאום הראשון פותח בתיאור המקום שבו נשא משה את נאומו הראשון:
"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל ? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי-זהב."
(דברים א, א)
לכאורה, רשימה של מקומות שמטרתה לתאר במדויק את המקום שבו נשא משה את הנאום שנכתב לאחר מכן. אך פרשן התורה הנודע, רש"י (רבי שלמה יצחקי, צרפת, המאה ה-11), פירש רשימת מקומות זו כרומזת על היבט נוסף של תוכחה לבני ישראל, וכתב, שהיות והנאום שנשא משה היה מורכב מתוכחות שהוכיח את העם על כשלונותיו בארבעים שנות המסע במדבר, הזכיר משה את המקומות שבהם נכשל העם. ומדוע לא הזכיר זאת במפורש?

"לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז, מפני כבודם של ישראל."

(רש"י לדברים שם)

פירוש זה ניצב בסיומה של שורת פירושים שכתב רש"י בפתיחת כל אחד מחמשת חומשי התורה, כשבכל אחד מהחומשים הקפיד רש"י לפתוח בשבחו של עם ישראל.
בפסוק הראשון של ספר בראשית, כתב רש"י כי העולם נברא בשביל עם ישראל שנקרא 'ראשית'; בפתיחתו של ספר שמות שואל רש"י מדוע נכתבה שוב רשימת בניו של יעקב אבינו, לאחר שכבר נכתבה בסיומו של ספר בראשית, והשיב: "להודיע חיבתם"; את ספר ויקרא פתח רש"י בתיאור החיבה של הנביאים שפעלו בעם ישראל; בספר במדבר שוב עוסק רש"י בשאלה מדוע ציווה אלוהים לערוך מפקד בעם ישראל, וכותב: "מתוך חיבתם לפניו, מונה אותם בכל שעה". ובספר דברים, כפי שראינו, כותב רש"י על כבודם של ישראל.
אין מדובר בתופעה מקרית, אלא במסר אותו ביקש הפרשן החשוב להעביר לכל מי שקורא את פירושו: ללימוד תורה יש תנאי מקדים ? אהבת ישראל. לפני כל חומש שאתה מתחיל לקרוא, עליך לזכור למי ניתן הספר הזה, לעם ישראל שנקרא 'ראשית', שחביב על אלוהים, לעם שכבודו חשוב לאלוהים.

מדרש חז"ל מתאר באופן ציורי את חיבתו של עם ישראל אצל אלוהים:

"משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך, ועבר אחד עליו, אמר לו: מה אתה עושה? אמר לו: אני עושה עטרה למלך. אמר לו: כל מה שאתה יכול לקבוע בה אבנים טובות ומרגליות – קבע! זמרגדין ? קבע! מרגליות ? קבע! ולמה? שהעטרה עתידה להינתן בראשו של מלך! כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה: כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל ? שבח! לגדלם ולפאר ? פאר! ולמה? שאני עתיד להתפאר בהם, שנאמר 'אתה ישראל אשר בך אתפאר' (ישעיהו מט, ג)."
(ויקרא רבה, פרשה ב)

מדרש זה מביע את אהבתו של אלוהים לעם ישראל, ומתאר את אלוהים מצווה על משה לשבח את עם ישראל, מפני שאלוהים בעצמו מתפאר בעם. אך יתרה מכך, המשל רומז שעם ישראל הוא ככתר בראשו של מלך.
להיות יהודי זה מחייב, ללא ספק. היותנו בן לעם שייעודו הוא להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ? זו משימה. אך אסור שנטעה ונראה את היהדות כמטלה קשה ומכבידה. להיפך, מדובר במתנה הטובה ביותר שאלוהים העניק אי פעם לבני אדם. היהדות היא תוצאה של אהבה, וכזו אנו אמורים להתייחס אליה.

חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ח באב ה׳תשפ״א

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
אהבת ישראל ותורה

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת עקב

ירושלים
כניסה:
18:57
יציאה:
20:16
תל אביב
כניסה:
19:21
יציאה:
20:19
חיפה
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20
באר שבע
כניסה:
19:19
יציאה:
20:17

אירועים נוספים

ט׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 18, 2021
אלפים רבים פקדו את רחבת הכותל המערבי החל מצאת השבת ועד לצאת צום תשעה באב כדי להתאבל על חורבן
ו׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 15, 2021
לראשונה במנהרות הכותל המערבי, בעקבות חפירות רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל: הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות חושפות היום
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
פרשת דברים – תשפ"א   הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבוע בבית הכנסת נפתח
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל ב360

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

המסע לירושלים

הרובע יהודי ב360

מנהרות הכותל

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן