תחומה של הקדושה

פרשת קרח - תשפ"א
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
השבוע נקרא בבית הכנסת על מחלקתו של קורח, על שמו נקראה פרשתנו – פרשת קורח. אנו קוראים שקבוצה גדולה ומוערכת מתוך עם ישראל, בהנהגת קורח, הובילו מרד נגד הנהגתו של משה ונגד הבלעדיות של אהרון ומשפחתו על הכהונה ועבודת הקורבנות במשכן.
Arnon

משה נחרד מן המרד, שכן מהותו של מרד זה לא הייתה נגד הנהגתם של משה ואהרון בלבד, אלא נגד הנהגתו של א-לוקים. הלוא פעם אחר פעם ראה עם ישראל כי כל מעשיו של משה היו על פי ציוויו של א-לוקים, וכי הוא נבחר בבחירה א-לוקית להנהיג את עם ישראל. יתרה מכך, משה מזדעק כנגד המורדים כי הנהגה זו לא נשאה עימה שום פריבילגיה המיוחדת למנהיגים, שכן הוא אפילו לא ביקש מן העם חמור לרכב עליו. להיפך. משה, מכוח היותו מנהיג, נשא את עול הנהגת העם פעם אחר פעם, תוך דאגה לצרכיהם ותיווך טענותיהם אל א-לוקים.

משה מבקש לפתור את המחלוקת בדרך א-לוקית: הוא מזמין את המורדים להגיע למחרת היום למשכן ולהקטיר קטורת לפני ה', יחד עם אהרן. מי שתתקבל הקטורת שלו לפני א-לוקים – הוכח כי בו חפץ א-לוקים להיות לו לכוהן. עדת המורדים, למרות שידעו את חומרת הקטרת קטורת שאינה רצוייה במשכן, מתייצבים במשכן להקטיר קטורת. המרד מסתיים באופן טראגי ביותר: מקטירי הקטורת נשרפו באש והאדמה נבקעה מתחת אוהליהם של קורח ומנהיגי המרד האחרים, ובלעה אותם אל תוכה.

בפרשה אנו יכולים לקרוא מקצת מטענותיהם של קורח ואנשיו:

וייקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו אליהם: 'רב לכם! כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'?!
(במדבר טז, ג)

קורח ואנשיו קוראים תיגר על ההיררכיה המנהיגותית והדתית, בטענה שכל העם קדושים, וא-לוקים שוכן בתוכם, ולפיכך אין מקום לריכוז השילטון בידי אדם אחד, ואין מקום להגבלת עבודת המשכן למשפחה אחת, אלא עם ישראל יכולים לשמש ככוהנים.

במדרש, מגלים לנו חכמי ישראל טיעון נוסף אותם העלו קורח ואנשיו. טיעון זה נרמז בסמיכות של מאורע המרד של קורח אל המצווה החותמת את הפרשה הקודמת – פרשת שלח – מצוות הציצית והתכלת:

מה כתוב קודם מעשה זה? "ועשו להם ציצית"; קפץ קורח ואמר למשה: טלית שכולה תכלת, האם היא פטורה מן הציצית? אמר לו: חייבת בציצית! אמר קורח למשה: טלית שכולה תכלת אין פוטרת את עצמה, ארבעה חוטים יפטרו אותה?! שוב שאל קורח את משה: בית מלא ספרי תורה, האם פטור מן המזוזה? אמר לו: חייב במזוזה! אמר לו קורח: כל התורה כולה אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת ממנה שבמזוזה פוטרת את הבית?! אמר לו קורח למשה: דברים אלו לא צווית עליהם, ומליבך אתה בודה אותם.
(במדבר רבה יח, ג)

בפרשת שלח, אנו מצווים לקשור חוטים בזוויות הבגדים, חלקם חוטי תכלת. על פי חכמי המדרש, קורח מתווכח עם משה בנוגע לבגד שכולו צבוע תכלת: לדעתו של קורח יש לפטור אותו ממצוות התכלת, שכן כל כולו תכלת, ואילו לדעתו של משה עדיין יש לקשור עליו את חוטי התכלת. וויכוח דומה ניטש בנוגע למצוות מזוזה. ישנה מצווה לכתוב שתי פרשיות מן התורה ולהצמיד אותן למשקוף הדלת. קורח טען כי במידה וישנו בית המלא בספרי תורה, אין טעם עוד להצמיד 'מזוזה' למשקוף הדלת, ואילו לדעתו של משה בבית שכזה עדיין אנו מצווים לשים 'מזוזה'.

כדאי להעמיק את ההבנה בוויכוח זה שבין משה לקורח: מהי טענתו העקרונית של קורח, ומדוע חכמי ישראל רואים אותה כעומדת בבסיסו מרדו של קורח במנהיגותו של משה ובכהונתו של אהרון?

דומה כי טיעונו זה של קורח, מקביל לטיעון המוזכר בתורה "כי כל העדה כולם קדושים". לדעתו של קורח, על השגב הא-לוקי למלאות את כל המרחב הארצי ולשלוט בו, ולפיכך אין מקום לתחם את הקדושה לאנשים מסוימים או למקום מסוים. לדידו של קורח, בגד שכולו צבוע בתכלת – המסמלת את השמיימי, מבטא הרבה יותר טוב את הא-לוקות בעולם מאשר חוטים ספורים הקשורים בפינותיו; ובית מלא בספרי תורה, אינו נזקק ל'מזוזה' אחת קטנה שתיקבע בפתחו.

אולם הרצון הא-לוקי שונה הוא לחלוטין. א-לוקים מעוניין שהעולם יהיה ממלכתם של בני האדם, כפי שאנו משוררים בשירת ה'הלל': השמיים – שמיים לה', והארץ – נתן לבני אדם" (תהילים קטו, טז). אולם גם בתוך ממלכת בני-האדם, מבקש א-לוקים שיהיו אנשים מיוחדים שתפקידם לעבוד את א-לוקים ולבטא את נוכחותו: הכוהנים בעולם העתיק, וגם כיום חכמי הדת; וכן נגיעות אצל כל אדם של נוכחות א-לוקית: בפתחי הבתים, בזוויות הבגדים, במשכן, בבתי הכנסת, כמו גם בהתנהלות מוסרית בין אדם לחברו.

 

תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת פינחס

ירושלים
כניסה:
18:59
יציאה:
20:19
תל אביב
כניסה:
19:24
יציאה:
20:22
חיפה
כניסה:
19:12
יציאה:
20:23
באר שבע
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
  נשיא ארגון 'מסע ישראלי' האלוף במיל' אליעזר שקדיומדריכי הארגון הגיעו לסיור וביקור בכותל המערבי. בסיום הביקור אמר שקדי
י״ב בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 18, 2024
האחים התקבלו בחום ואהבה על ידי המתפללים והמבקרים שנכחו ברחבת הכותל באותה העת, ויחד נשאו תפילה עבור שחרורם המהיר
י״א בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 17, 2024
טקס השבעה באח גבולות תתקיים בכותל המערבי בתאריך 15/09/2024 מהשעה 15:00 עד השעה 20:00
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
"מורי/ות דרך יקרים! הנכם מוזמנים/ות להשתתף בהשתלמויות המיועדות לקהל מורי/ות הדרך ומוכרות ע"י משרד-התיירות לצורך חידוש הרשיון.
ז׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 13, 2024
המתפלל על חברו נענה תחילה אנו מזמינים אותך לאמץ חייל לתפילה או לימוד בכל יום
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
הרב היה נוהג להגיע רבות לתפילה בכותל המערבי, ואף השתתף במעמדים המרכזיים שהתקיימו ברחבת הכותל במעגל השנה
ז׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 13, 2024
המנהג לפקוד את הכותל במהלך חג השבועות קיים מזה 57 שנים – מאז שוחרר הכותל המערבי והתאפשר אז לראשונה
י״ז בניסן ה׳תשפ״ד
אפריל 25, 2024
״להשבת החטופים ולשלום מדינת ישראל״: למעלה מ-30,000 מתפללים בברכת כהנים הבוקר בכותל המערבי
כ״ה במרחשון ה׳תשפ״ד
נובמבר 9, 2023
עם כניסתו לתפקיד ובצל המלחמה הגיע שגריר ארה"ב בישראל הנכנס מר יעקב י. לב (ג'ייקוב לו) לביקור ראשון ולתפילה
כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 4, 2024
בתום הביקור המרגש המשיך בן עמי לבית החולים איכילוב להמשך תהליך השיקום, כשבליבו התקווה לשוב והגיד תודה נוספת בכותל
י״ט באב ה׳תשפ״ג
אוגוסט 6, 2023
המעמד המרגש נפתח במעגלי ריקודים ע"י אלפי חסידי חב"ד וילדיהם כשאליהם הצטרפו מאות חוגגים מכל החוגים והעדות
ג׳ בסיון ה׳תשפ״ד
יוני 9, 2024
פעמים רבות אנו מביטים על התורה בהערכה, אך מרחוק. וודאי, התורה יקרה לנו, אך היא מדברת אל אנשים מרוממים
א׳ בשבט ה׳תשפ״ד
ינואר 11, 2024
מתוך קושי וכאב ניתן לצמוח, לשם כך אנו זקוקים לסוג של עזות להאמין, לראות את העתיד, לפעול להגשמתו, ולא
כ״ט בניסן ה׳תשפ״ד
מאי 7, 2024
האבנים העתיקות האלה ראו לפני 2000 שנה את חורבנו של עם ישראל, אותן האבנים, ראו גם בניין וגאולה. הן
כ״ו באדר א׳ ה׳תשפ״ד
מרץ 6, 2024
מידע למגישים מועמדות לקורס ההכשרה להדרכת סיורים ותכניות חינוכיות- אביב תשפ"ד
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
דצמבר 17, 2023
בסוף התפילה פונה החזן לציבור ומבקש מהם להישאר לאמירת מזמור תהלים אחד לעילוי נשמת… בנו שנפל בשמחת תורה
י׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 16, 2024
מנהג בני עדות המזרח להתחיל לאומר את הסליחות מראש חודש אלול השנה 04/09/2024 עד ערב יום הכיפורים השנה 11/10/2024
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
בסיום המעמד נשאו תפילה מרגשת להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לחזרתם של החטופים בשלום, לרפואת הפצועים ולהצלחת עם ישראל.
ט׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 15, 2024
לשם מה התורה מספרת לנו את סיפורו של בלעם? וכי הייתה לעם ישראל סיבה אמיתית לחשוש מפני קללתו של בלעם?
ג׳ בתמוז ה׳תשפ״ד
יולי 9, 2024
כיום, שלושים שנה לאחר הסתלקותו, ליבנו עדיין מלא געגועים, אך אנו רואים בפליאה כיצד מפעליו הרוחניים ממשיכים להתעצם ולהתרחב.
No more articles to load

סיורים בירושלים