תשובה של פעם ביובל

פרשת בהר בחוקותי – תשפ"א הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבוע נקרא בבית הכנסת שתי פרשיות מחוברות: 'בהר' ו'בחוקותי'. בפרשת בהר מופיעה אסופת מצוות ייחודית מאוד: מצוות השמיטה והיובל. אחת לשבע שנים, מגיעה שנת שמיטה. התורה מצווה לשבות מעבודת הארץ ולהפקיר את גידוליה לאדם ולבהמה.
פינוי פתקים מאבני הכותל המערבי

בתום חמישים שנה, לאחר שבעה מחזורים של שבע שנים, מגיעה שנת היובל. שנת היובל אף היא דיניה שווים לשנת השמיטה, אולם בנוסף לכך – שנת יובל היא שנת הדרור: כל אדם שירד מנכסיו עד כדי שנאלץ למכור את נחלת אבותיו – בשנת היובל שב לאחוזתו; וכל אדם שהתדרדר מנכסיו עד כדי כך שנאלץ למכור את עצמו לעבדות – משתחרר ביובל אף הוא ושב אל משפחתו.

בעולם החקלאי שבו ניתנה התורה, הקרקע הייתה מקור ההכנסה העיקרי, ובעלות על קרקעות רבות הייתה מקור לעושר. כפי שאנו קוראים בספר במדבר, התורה מורה לחלק את הקרקעות בין השבטים ובין המשפחות במידה שווה והוגנת. הוראה זו אכן יושמה עם כיבושה של ארץ ישראל על ידי השבטים, כמתואר בספר יהושע, כך שכל משפחה בישראל קיבלה נחלה משל עצמה, ובמילים אחרות: מקור פרנסה מספק.

קריאה ראשונית של מצוות היובל תוביל אותנו למסקנה כי טמונה בהן משנה סוציאלית פשטנית: מערכת החוקים דואגת לחלש באופן שרירותי, ואחת לחמישים שנה מצווה על העשירים בעלי הקרקעות להשיב את הקרקעות לבעליהן הראשונים, כביכול נקנסים העשירים על עצם מידת רכושנותם תוך ניצול מצבם הכלכלי הירוד של העניים.

הבה נעמיק מעט יותר במצבי החיים שהובילו את אותו העני למכור את אחוזת אבותיו או גרוע מכך, למכור את עצמו לעבד, ונגלה, כי במצוות היובל טמון מסר שונה. אם ננסה לדמיין את אותו העני בתוך המערכת הכלכלית המודרנית, הוא איננו מגיע ממעמד נחות מאוד, ללא אופק כלכלי, שהולך ומידרדר לעברי פי פחת; אותו עני הלוא התחיל את חייו כבעל הזדמנות שווה כמעט לכל אדם אחר. הייתה לו קרקע משלו, ממנה יכול היה להתפרנס בכבוד. מה הביא אותו אם כך למצב כלכלי כה ירוד עד שנאלץ למכור את קרקעותיו בכדי להתקיים? יכולים אנו להניח כי הייתה זו תוצאה של רפיון ידיים בן שנים רבות, וחוסר נטילת אחריות על קרקעותיו ועל גידולי הקרקע שלו. ומה הביא אותו למכור את עצמו לעבד? אולי חובות גדולים שנטל על עצמו ללא יכולת פירעון, אולי הידרדרות כלכלית ומוסרית שהביאה אותו לגנוב רכוש מאנשים אחרים, ללא יכולת השבה.

כעת נצבעת שנת היובל באור אחר. אור של סליחה ושל תשובה. אף לאותו אדם שהגיע להידרדרות כלכלית ומוסרית, ניתנת אחת לחמישים שנה הזדמנות חדשה. הסדר הכלכלי מתאפס ושב אל נקודת ההתחלה.

שנת היובל נפתחת בתקיעת שופר בכל רחבי הארץ. תקיעה זו אינה מתבצעת ביום הראשון של השנה, אלא דווקא ביום הכיפורים, היום העשירי מתחילת השנה. יכולים אנו להניח כי קיים קשר בין מהותו של יום הכיפורים, לבין בחירת היום הזה כפותח את שנת היובל. על כך כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון לארץ ישראל (1856 – 1935):

רוח אל עליון של הסליחה הכללית, הפוגשת את כל יחיד בכל יום הכיפורים, מתעלה כאן בקדושת היובל לצביון כללי, בהתלבש האומה ברוח סליחה ותשובה לישר את כל עיוותי העבר – ״קראתם דרור בארץ לכל יושביה”.

(שבת הארץ, הקדמה)

יום הכיפורים הוא יום סליחה ומחילה. דומה לו היא שנת היובל, שהיא שנת סליחה ותשובה ושנת תיקון עיוותי העבר.

 

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לט״ו באייר ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת בחקתי

ירושלים
כניסה:
18:52
יציאה:
20:14
תל אביב
כניסה:
19:16
יציאה:
20:16
חיפה
כניסה:
19:17
יציאה:
20:17
באר שבע
כניסה:
19:14
יציאה:
20:14

אירועים נוספים

י״ד באייר ה׳תשפ״ב
מאי 15, 2022
בת השירות במקום עוסקת בסיוע וארגון פרויקטים, הדרכת תלמידים ברובע היהודי ובמנהרות הכותל, העברת שיעורים על ירושלים בכל רחבי
י״א באייר ה׳תשפ״ב
מאי 12, 2022
במשך חודשים, פעלו המהנדסים והקבלנים לבסס מחדש את קירוי המנהרה, עד שבימים אלו הושלמה המלאכה.
י׳ באייר ה׳תשפ״ב
מאי 11, 2022
מגוון הרצאות ללא עלות לרגל יום ירושלים
ט׳ באייר ה׳תשפ״ב
מאי 10, 2022
את הנשיא קיבל רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שקרא עימו פרק תהילים לשלום ארצו וישראל
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מבט אל העבר

המסע לירושלים

חדש – מסלול הגשר הגדול

מרכז שרשרת הדורות

מנהרות הכותל –מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב: