במה פוגע הגנב

פרשת משפטים - תשע"ח
הרב שמואל רבינוביץ - רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת 'משפטים' עוסקת בעיקר ביחסים משפטיים שבין אדם לחברו: גניבה, נזק, שמירת חפצים ועוד. כאשר בעונשו של הגנב, ניתן להבחין במדרג של עונשים המבטאים את חומרת המעשה.
ParashatMishpatim
אדם שגונב חפץ כלשהו מן הזולת עונשו על פי חוקי התורה הוא תשלום ‘כפל’. כלומר, פי שניים משווי החפץ או הסכום שגנב. אם לגנב אין יכולת לשלם, הוא עשוי להימכר לעבדות המוגבלת בסכום שהוא חייב לשלם. לאחר שיחלוף זמן זה, הגנב יוצא לחופשי.

מקרה חמור יותר, הוא כאשר אדם גונב שור או כבש והורג את הבהמה הגנובה או מוכר אותה לאדם אחר. במקרה זה ייאלץ הגנב לשלם פי ארבעה או פי חמישה משווי הגניבה.

מדוע במקרה זה נענש הגנב בעונש חמור יותר?

מפני שבחברה חקלאית מצוי שבהמות אלו מסתובבות באופן חופשי ללא שמירה. כאשר אדם גונב בהמה כזו, הוא איננו פוגע רק בזכות הקניין של הזולת, אלא עושה מעשה חמור יותר: הוא פוגע בנורמה של שמירת החוק; הוא גורם שאנשים יאבדו את הביטחון הכלכלי המסתמך על כך שהזולת הינו שומר חוק. פגיעה כזו, החמורה יותר מפגיעה בזכות הקניין, מביאה לעונש חמור יותר.

השבוע (כב’ שבט) יחול יום פטירתו של אחד מגדולי הדמויות בתנועת החסידות הרב מנחם מנדל מקאצק, שנקרא השרף על שם החריפות שהיתה בו. הוא היה אישיות סוערת במיוחד, ובעל מחשבה מקורית (תקמ”ז-תרי”ט 1786-1858). אחד מתלמידיו סיפר כי פעם הגביע שלו נגנב.
משמשו רבי פייבל הגיב בתמיהה: פלא שגונבים כאן הרי הכל הפקר  ענה הרבי: הפקר? היכן “לא תגנוב” הכתוב בתורה? אותו תלמיד סיפר בערוב ימיו כי דברי הרבי מקאצק מהדהדים כל היום באוזניו עד שאין ביכולתו להבין כיצד ניתן לגנוב. כך דורשת התורה! שהפגיעה ברכוש השני תהיה דבר שאינו עולה על הדעת.
אך מקרה חמור הרבה יותר הוא כאשר אדם גונב אדם ומוכר אותו לעבדות  ואין הבדל אם הנגנב הוא אדם בוגר או תינוק רך בשנים. במקרה שאדם נתפס בגניבת אדם אחר ובמכירתו לעבדות, נחרץ על הגנב העונש החמור ביותר: עונש מוות.
מה עשה אדם זה שגנב אדם אחר ומכר אותו לעבדות?
הוא גזל ממנו את הזכות הבסיסית והחיונית ביותר: את החירות. מעשה זה של נטילת חירות מן האדם, של גזילת הזכות האנושית לבחור בחירה חופשית ולנהוג על פי בחירתו, היא מעשה השקול לרצח ? ולכן עונשו של גונב האדם הוא מוות.
סיטואציה נוספת הקשורה בגניבה, היא המקרה הבא: אדם התעורר משנתו בלילה וגילה גנב בתוך ביתו. בין בעל הבית והגנב התפתח מאבק אלים, ובמהלכו הרג בעל הבית את הגנב. החוק המקראי קובע כי במקרה זה בעל הבית איננו נענש על הריגת הגנב.
ההנחות המובילות לפטור זה הינן, שאדם נורמטיבי ייצא למאבק מול הגנב, ושהגנב הינו אדם לא מוסרי העשוי לפגוע בזולת עד כדי רציחתו. במקרה זה חל הכלל “הבא להורגך – השכם להורגו”. אדם איננו נדרש לשמור על חיי הזולת אם הזולת מבקש ליטול את חייו שלו.
הלכה זו מעניינת במיוחד, מפני שהיינו עשויים לצפות שהחוק יהיה שונה ויאמר את הדבר הבא: אם אדם מגלה גנב בתוך ביתו, עליו לוותר על כספו כדי למנוע התפתחות מאבק אלים שבמהלכו עלול הגנב או בעל הבית לאבד את חייו.
האם לשם הצלת חיי אדם אי אפשר לדרוש שאדם יוותר על כספו ויאפשר לגנב לגנוב ממנו?
התשובה לכך הינה שלילית. אין התורה דורשת מן האדם עשיית מעשים שמעל ליכולותיו הנפשיות. טבע האדם הוא שכאשר הוא מגלה שנעשה לו עוול, הוא יוצא למאבק להשבת הצדק.
דרישה מעין זו לאפשר לגנב לעשות עוול היא דרישה המנוגדת לטבע האנושי.
יתרה מכך. אדם שמאפשר לזולת לעשות לו עוול, עושה בכך מעשה אנטי-מוסרי. מן האדם מצופה להתקומם מול עוול, להיאבק, לדרוש את הצדק.
אין זו זכות בלבד, אלא גם חובה מוסרית.
ואם יתפתח מאבק אלים והגנב יאבד את חייו ? האשמה אינה מוטלת על המתגונן אלא על הפושע, זה שהביא על עצמו את מותו.
זכות הקניין; חשיבות שמירת החוק; ערכה של חירות; החובה להיאבק בעוול  הם יסודות המשפט העברי.
פרשת השבוע מפנה את מבטינו אל ערכים אלו וקוראת לנו להיות הוגנים יותר, שוחרי צדק ובעלי ערכים מוסריים.

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לד׳ בכסלו ה׳תשפ״ג

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת ויצא

ירושלים
כניסה:
15:54
יציאה:
17:14
תל אביב
כניסה:
16:18
יציאה:
17:15
חיפה
כניסה:
16:03
יציאה:
17:13
באר שבע
כניסה:
16:19
יציאה:
17:17

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ד׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
נובמבר 28, 2022
כתב בספר אורחים “זהו רגע מדויק לבקר באתר הקדוש לעם היהודי, שנשאר מקור תקוה במשך אלפיים שנה!”
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
נובמבר 27, 2022
החלום מסמל את הקשר שבין שמים וארץ, את האפשרות של האדם לחיות בו זמנית חיי חול וחיי קודש ואת
כ״ט במרחשון ה׳תשפ״ג
נובמבר 23, 2022
במעמד התפילה הוסיפו הרבנים שם למרן הגר״ש בעדני. ושמו לתפילה: רבי שמעון רפאל בן חביבה לרפו״ש.
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
נובמבר 22, 2022
רבקה לא קיבלה חינוך שמתאים לאחת האמהות המייסדות של עם ישראל. היא גדלה אצל עובדי עבודה זרה. אחיה היה
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

חדש – מסלול הגשר הגדול

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

המסע לירושלים

מבט אל העבר

חדש – מרכז שרשרת הדורות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור