משתתפים בצער המשפחה על פטירתו של המשורר והפזמונאי יוסי גמזו

משתתפים בצער המשפחה על פטירתו של המשורר והפזמונאי יוסי גמזו

עמדה נּערה מוֶל הּכֶ?ת־ל
ש?פתּיֿם קֽרבה וסּנטֽר
אמרה לֿי: "תֶקֿיעו?ת הּשֶו?פר חזקו?ת הֽן,
אבּל הּשֶתֿיקה עו?ד יו?תֽר "

אמרה לֿי: "צֿיֶו?ן הּר הּבֶּיֿת"
שתקה לֿי: "הּגֶמוֶל והּזכוֶת"
וֶמּה שֶ־זֶהּר עּל מֿצחהֶ בֶֽין עּרבֶּיֿם,
היה אּרגֶמן ש־ל מּלכוֶת.

הּכֶ?ת־ל – אֽזו?ב וּעצֶ־ב־ת,
הּכֶ?ת־ל- עו?פ־ר־ת ודם.
יֽש אנשֿים עֿם לֽב ש־ל א־ב־ן,
יֽש אבנֿים עֿם לֽב-אדם.

עמּד הּצֶּנחן מוֶל הּכֶ?ת־ל,
מֿכֶל מּחלּקתֶו? רּק א־חד
אמּר לֿי: "למו־ת אֽין דֶמוֶת אּך יֽש ק?ט־ר –
תֶֿשעה מֿילֿימ־ט־ר בֶֿלבּד "

אמּר לֿי: "אֽינ־נֶֿי דו?מֽעּ"
ושב להּשפֶֿיל מּבֶטֿים…
אּך סּבֶא ש־לֶֿי, אל?הֿים הּיֶו?דֽעּ,
קבוֶר כֶאן, בֶהּר הּזֶֽיתֿים.

הּכֶ?ת־ל – אֽזו?ב וּעצֶ־ב־ת,
הּכֶ?ת־ל- עו?פ־ר־ת ודם.
יֽש אנשֿים עֿם לֽב ש־ל א־ב־ן,
יֽש אבנֿים עֿם לֽב-אדם.

עמדה בֶֿשח?רֿים מוֶל הּכֶ?ת־ל,
אֿמֶו? ש־ל א־חד מֿן הּחֿי"ר.
אמרה לֿי: "עֽינֽי נּערֿי הּדֶו?לקו?ת הֽן
ול?א הּנֶֽרו?ת ש־בֶּקֶֿיר".

אמרה לֿי: " אֽינ־נֶֿי רו?ש־מ־ת
שוֶם פֶ־ת־ק לֿטמ?ן בֶֽין סדקיו.
כֶֿי מּה שֶ־נֶתּתֶֿי לּכֶ?ת־ל רּק א־מ־ש,
גֶדו?ל מֿמֶֿלֶֿים וֶמֿכֶתֶב".

הּכֶ?ת־ל – אֽזו?ב וּעצֶ־ב־ת,
הּכֶ?ת־ל- עו?פ־ר־ת ודם.
יֽש אנשֿים עֿם לֽב ש־ל א־ב־ן,
יֽש אבנֿים עֿם לֽב-אדם.

עמד מול הכותל עימנו
הרב הישיש בתפילה.
אמר לי: "אשרי שזכינו כולנו"
ושב, ונזכר, לא כולם.

עמד בדמעה מנצנצת
יחיד בין עשרות טוראים.
אמר לי: "מתחת לחאקי, בעצם,
כולכם כוהנים ולווים

אירועים נוספים

No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן