קריאה לשלום

פרשת שופטים
הרב שמואל רבינוביץ ? רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת השבוע 'שופטים' עוסקת ברובה בענייני שלטון: מינוי שופטים, הכתרת מלך והלכות שונות הנוגעות למלכות, חלוקת נחלות ויציאה למלחמה. אחת מההלכות הפותחות את דיני המלחמה היא ההלכה הבאה:
"כי תקרב אל עיר להילחם עליה ? וקראת אליה לשלום."
(דברים כ, י)
קריאה לשלום
הלכה זו מביעה באופן ברור את סולם הערכים היהודי: השלום הוא הדרך הראויה ביותר לפיתרון בעיות מדיניות. מלחמה נעשית רק כשלא נותרה ברירה אחרת.
חכמי המדרש הוסיפו להלכה זו נופך עמוק, בהצביעם על מקורה הייחודי. לדבריהם, הלכה זו איננה דומה לרוב ההלכות הכתובות בתורה, אשר אלוהים הורה אותן למשה. הלכה זו לא הגיעה "מלמעלה למטה". וכך נאמר:
"כל מה שגזר משה, הסכים הקדוש ברוך הוא עימו… הקדוש ברוך הוא אמר לו שילחם עם סיחון, שנאמר: 'ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארצו, החל רש והתגר בו מלחמה' (דברים ב, כד), ואילו משה לא עשה כן, אלא [כדברי משה המספר על מלחמה זו]: 'ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום'. אמר הקדוש ברוך הוא למשה כך: אמרתי לך להילחם עימו, ואתה פתחת בשלום – חייך שאני מקיים גזרתך, כל מלחמה שיהיו הולכים לא יהיו פותחים אלא בשלום, שנאמר: 'כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום' "
(מדרש דברים רבה ה, יג)
הלכה זו של הקריאה לשלום טרם מלחמה, על פי חכמי המדרש, לא נאמרה על ידי אלוהים למשה אלא להיפך. משה הוא זה שחידש אותה, ואלוהים הסכים להלכה זו שקבע משה ויצר ממנה הוראה לדורות. מדוע אכן לא הורה אלוהים למשה לפתוח בשלום, כצעד אחרון לפני המלחמה?

נראה כי הסיבה לכך היא שהקריאה לשלום איננו צעד שניתן לעשותו בשלמות כאשר מדובר בציווי הבא מבחוץ. זהו צעד שאמור לבוא מתוך מצפונו של האדם. כאשר הורה אלוהים למשה לפתוח במלחמה, הוא ציפה שמשה יבין שהמלחמה היא צעד של אין-ברירה, ויעשה מאמצים דיפלומטיים להימנע ממלחמה. ואכן, משה הבין זאת היטב ופעל לפי צו מצפונו. רק אז, כאשר משה קבע את הנורמה המוסרית מעצמו, הצטרף אליו אלוהים והסכים עימו, ואף קבע נורמה זו כהלכה לדורות
הוגים רבים בימי הביניים ובעת החדשה ראו בעם היהודי תופעה חריגה ביותר. לאבחנתם מדובר בעם שוויתר מרצונו על הרעיון המדיני, העדיף לחיות בגלות ובלבד שלא תדבק בו ההשחתה המוסרית המלווה כל שאיפה לאומית-טריטוריאלית.
רעיון פציפיסטי זה איננו האמת השלמה. אכן, העם היהודי, לאורך דורות רבים, העדיף להימנע משאיפות לאומיות גלויות, אך לא היה דור בו שכחו בני העם היהודי את התקווה שבאה לידי ביטוי במילים "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". העם היהודי השתוקק לשוב לארצו, אך שאף וקיווה שהשיבה לארצו תהיה מלווה ב'קריאה לשלום' ולא במלחמה. העם היהודי איננו עם החי על חרבו. חזונו של הנביא ישעיהו על הימים בהם תהפוך האנושות את חרבה למיותרת, הוא החזון המלווה את העם היהודי אלפי שנים.
העם היהודי לא העדיף לחיות בגלות, אלא שאף לשוב לארצו ולחיות בה בשלום. ההצדקה היחידה לאחיזה בנשק, בעיניים יהודיות, היא כאשר הנשק מיועד להגנה. ואכן, החתירה לשלום מאפיינת את העם היהודי גם במציאות הריאלית.
משה רבינו, שהבין מעצמו את ערך ה'קריאה לשלום' ופעל לפיו, אחיו אהרן, שהיה "אוהב שלום ורודף שלום" ? הם המורים של העם היהודי לדורותיו, הן בהיותו בגלות והן בשובו לארצו.

חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ז באב ה׳תשפ״א

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
קריאה לשלום

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת עקב

ירושלים
כניסה:
18:57
יציאה:
20:16
תל אביב
כניסה:
19:21
יציאה:
20:19
חיפה
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20
באר שבע
כניסה:
19:19
יציאה:
20:17

אירועים נוספים

ו׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 15, 2021
לראשונה במנהרות הכותל המערבי, בעקבות חפירות רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל: הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות חושפות היום
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
פרשת דברים – תשפ"א   הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים השבוע בבית הכנסת נפתח
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
ה' באב הוא יום פטירתו של האר"י הקדוש, רבי יצחק בן שלמה לוריא, שהיה גדול מקובלי צפת במאה ה-16.
ה׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 14, 2021
לקראת  תשעה באב, יום בו מתאבלים על חורבן שני בתי המקדש – בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, נערכת
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

הרובע יהודי ב360

מבט אל העבר

מנהרות הכותל ב360

מנהרות הכותל

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן