צדק צדק

פרשת שופטים- תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת 'שופטים', אותה נקרא השבוע בבית הכנסת, עוסקת בהסדרה א-לוקית של המבנה המדיני, לקראת כניסתם של עם ישראל לארץ הקודש. בין השאר עוסקת הפרשה במשפט, במלוכה, בכהונה, בנבואה ובמלחמה. הפרשה פותחת בציווי למנות שופטים שישפטו את העם בצדק:
אבני הכותל המערבי 

שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך… ושפטו את העם משפט צדק…
צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ…
(דברים טז, יח-כ)

“צדק צדק תרדוף” הינו מטבע לשון מוכר, ובא לידי שימוש לעתים קרובות, אך עלינו להתבונן: מה משמעות הכפלת המילה ‘צדק’? ומה ביטוי זה בא להוסיף על הפסוק הנאמר לפניו: “בצדק תשפוט עמיתך”?

חכמי התלמוד נותנים לפסוק זה פרשנות מרתקת:

“צדק צדק תרדוף” – אחד לדין, ואחד לפשרה.

כיצד?

שתי ספינות עוברות בנהר, ופגעו זה בזה: אם עוברות שתיהן – שתיהן טובעות; בזה אחר זה – שתיהן עוברות; וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון, ופגעו זה בזה: אם עלו שניהם – שניהם נופלים, בזה אחר זה – שניהם עולים;

הא כיצד? טעונה ושאינה טעונה, תידחה שאינה טעונה מפני טעונה; קרובה ושאינה קרובה, תידחה קרובה מפני שאינה קרובה; היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות, הטל פשרה ביניהן, ומעלות שכר זו לזו.
(סנהדרין לב, ב)

חכמי התלמוד מפרשים, שפסוק זה עוסק במקרים בהם לא ניתן להחיל את דין הצדק הרגיל, ומביאים שתי דוגמאות לכך: אחת מתארת שתי ספינות השטות בנהר משני כיוונים, ופוגשות האחת בשנייה במקום צר בו אין מקום לשתיהן לעבור; אם שתי הספינות ינסו לעבור במקום הצר בו זמנית, הן תתנגשנה האחת בשנייה ותטבענה, לעומת זאת אם ספינה אחת תסטה ממסלולה, תוכלנה שתי הספינות להגיע ליעדן. הדוגמה השנייה מתארת מקרה דומה המתרחש על היבשה: שני גמלים המגיעים משני כיוונים בדרך המכונה “מעלות בית חורון”, דרך עתיקה ותלולה בצלע ההר, שהובילה לירושלים; אף במקרה זה, על אחד מן הגמלים לסוב על עקביו עד למקום בו יכולים שני גמלים לעבור.

במקרים אלה, דין הצדק הרגיל אינו יכול לבוא לידי ביטוי, שכן שתי הספינות ובעלי שני הגמלים צודקים לחלוטין! אם היינו משתמשים בדין הצדק האבסולוטי, היינו נאלצים להשאיר אותם להתקוטט ביניהם למי דין הקדימה ‘עד שייצא עשן לבן’. על מקרים אלה והדומים להם נאמר בתורה: “צדק צדק תרדוף”, כלומר: ישנם מקרים שבהם על מנת להכריע מריבה יש להשתמש בצדק שהוא לפנים משורת הצדק, ולהכריע ביניהם, כיצד? אם אחת מן הספינות טעונה במשא, והאחרת ריקה, הרי שיש לתת קדימה לספינה הטעונה, שכן התעכבותה תגרור הפסדים גדולים יותר; ואם האחת רחוקה יותר מיעדה מן השנייה, הרי שתכונת ‘צדק צדק’ דורשת לתת לה את זכות הקדימה. ומה אם אין לאחת מהן עדיפות על חברתה? באופן כזה יש לחתור להגיע לפשרה, כזו שתכלול פיצויים כספיים במידת הצורך.

אופי התנהלות זה המתבטא בפסוק “צדק צדק תרדוף”, יכול לשמש אותנו גם בקונפליקטים יומיומיים המתקיימים בינינו לבין בני משפחותינו, עמיתנו או שכנינו. לעתים הצדק איתנו, ואין אנו מסוגלים להרשות לעצמנו לוותר לזולתנו, מה שמוביל אותנו למבוי סתום. עלינו לזכור את התכונה המופלאה: ‘צדק צדק’, המאפשרת לנו להשתמש בהיגיון המצוי, ולמצוא גם במקרים הסבוכים ביותר, פתרונות יצירתיים, שהם גם הוגנים וגם נוחים לכל הצדדים.

ברוח פסוק זה, ניתן לשכתב את המשפט העממי ‘אל תהיה צודק, היה חכם’, – חפש את הפתרון החכם, שהוא כולל הרבה וויתור וחיים של לפנים משורת הדין.

 

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לד׳ בכסלו ה׳תשפ״ג

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת ויצא

ירושלים
כניסה:
15:54
יציאה:
17:14
תל אביב
כניסה:
16:18
יציאה:
17:15
חיפה
כניסה:
16:03
יציאה:
17:13
באר שבע
כניסה:
16:19
יציאה:
17:17

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ד׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
נובמבר 28, 2022
כתב בספר אורחים “זהו רגע מדויק לבקר באתר הקדוש לעם היהודי, שנשאר מקור תקוה במשך אלפיים שנה!”
ג׳ בכסלו ה׳תשפ״ג
נובמבר 27, 2022
החלום מסמל את הקשר שבין שמים וארץ, את האפשרות של האדם לחיות בו זמנית חיי חול וחיי קודש ואת
כ״ט במרחשון ה׳תשפ״ג
נובמבר 23, 2022
במעמד התפילה הוסיפו הרבנים שם למרן הגר״ש בעדני. ושמו לתפילה: רבי שמעון רפאל בן חביבה לרפו״ש.
כ״ח במרחשון ה׳תשפ״ג
נובמבר 22, 2022
רבקה לא קיבלה חינוך שמתאים לאחת האמהות המייסדות של עם ישראל. היא גדלה אצל עובדי עבודה זרה. אחיה היה
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

מבט אל העבר

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש – מרכז שרשרת הדורות

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור