נתינה וטוב-לב

פרשת ראה - תשע"ז
הרב שמואל רבינוביץ ? רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע 'ראה' אנו שומעים את משה רבינו מזהיר את העם על מצוות הצדקה. התבוננות בדבריו של משה תוכל להביא אותנו להבנה מחודשת של מצווה חשובה זו, שעליה אמרו חכמים "שקולה צדקה כנגד כל המצוות" וכן "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". חשיבותה הרבה של מצוות הצדקה באה לידי ביטוי בכך שבמשך אלפי שנים לא הייתה קהילה יהודית בתפוצות תבל שלא התקיים בה מוסד "קופת הצדקה", שבאמצעותו היו יהודים מסייעים זה לזה בשעות מצוקה.
נתינה וטוב-לב
הבה נקרא את הדברים הכתובים בפרשה:
"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך… לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, כי [-אלא] פתוח תפתח את ידך לו…
נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוהיך בכל מעשיך…
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ…"
(דברים טו, ז-יא)
המצווה כתובה בבהירות, כאשר היא מצביעה הן על התכונה הנפשית שנותן הצדקה אמור לאמץ ? לא לאמץ את הלב ? והן על הביצוע המעשי של הנתינה ? פתיחת היד והנתינה לזולת.
אך אם נשים לב, נוספה למצווה פיסקה שאיננה הוראה נורמטיבית אלא הכרזה על העתיד הצפוי, ופיסקה אחרונה זו מעלה תמיהה לא פשוטה: אם אכן "לא יחדל אביון מקרב הארץ", כלומר, לעולם לא תצליח האנושות לפתור את בעיית העוני, ותמיד אנשים מסויימים יהיו שרויים במצוקה כלכלית, מה ההיגיון להתאמץ ולתת צדקה כאשר הבעיה תמשיך להתקיים ולא נצליח לתת לה מענה?
הכרזה זו שבעיית העוני אינה עומדת להיפתר, איננה קלה לשמיעה. אך פרשת השבוע מכריחה אותנו להישיר מבט אל המציאות ולהתייחס אליה בהתאם למצב הריאלי ולא בהתאם לחלומות אוטופיים. הכרזה זו שמלווה את המצווה של נתינת הצדקה, היא מעצימה את שאלתינו ביחס לתועלת שבמצווה זו.
למעשה, אם נתבונן בפיסקה הקודמת, נמצא שמצוות הצדקה איננה מסתכמת בסיוע כלכלי בלבד הניתן לאדם במצוקה, אלא היא מתייחסת גם לאדם המעניק, לנותן הצדקה, זה שאיננו שרוי במצוקה כלכלית. ההוראה "נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתיתך לו" עוסקת בשני היבטים: הראשון הוא הנתינה עצמה, והשני הוא מצבו הרגשי של הנותן. אדם שהעניק פרוטה לעני ועשה זאת בתחושה של הפסד או בזבוז, קיים את ההיבט הראשון של המצווה אך לא את ההיבט השני.
מכאן נוכל ללמוד, שלמרות שאין בידינו לפתור את בעיית העוני ולהביא רווחה כלכלית לאנושות כולה, מצוות הצדקה היא בעלת ערך עצום עבורנו, מפני שהיא יוצרת בנו אמפתיה כלפי הזולת, היא עושה אותנו לאיש אחר. הזדהות עם מצוקתו של הזולת, סולידריות חברתית וטוב לב. ותכונות אלו ? מלבד שהן תכונות ראויות כשלעצמן ? מעניקות סיוע לזולת לא פחות, ואולי אף יותר ממה שנוכל לסייע לו באמצעות כספנו.
בדרך ציורית ביטאו חכמי ישראל עיקרון זה כשאמרו: "טוב המלבין שיניים [-מחייך] לחבירו, יותר ממי שמשקהו חלב". חיוך הוא מעשה שאיננו תורם דבר לפתרון הבעיה הפיננסית של הזולת. אך החיוך הוא זה שמעניק לו כוח להתמודד עם המצוקה. מדוע? מפני שחיוך הוא אקט של הזדהות, של אהדה. החיוך, זהו הדבר שאדם השרוי במצוקה זקוק לו יותר מכל.

חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לכ״ב באב ה׳תשפ״א

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
נתינה וטוב-לב

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת עקב

ירושלים
כניסה:
18:57
יציאה:
20:16
תל אביב
כניסה:
19:21
יציאה:
20:19
חיפה
כניסה:
19:22
יציאה:
20:20
באר שבע
כניסה:
19:19
יציאה:
20:17

אירועים נוספים

י׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 19, 2021
ואתחנן – תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
נאומיו של משה רבינו, שנאמרו לפני בני ישראל
ט׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 18, 2021
אלפים רבים פקדו את רחבת הכותל המערבי החל מצאת השבת ועד לצאת צום תשעה באב כדי להתאבל על חורבן
ו׳ באב ה׳תשפ״א
יולי 15, 2021
לראשונה במנהרות הכותל המערבי, בעקבות חפירות רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל: הקרן למורשת הכותל המערבי ורשות העתיקות חושפות היום
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

המסע לירושלים

מבט אל העבר

הרובע יהודי ב360

מנהרות הכותל

מנהרות הכותל ב360

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן