עם של נדיבי לב

מהי ההדגשה השבה וחוזרת על עצמה בתיאור התרומה לבניית המשכן? זו אותה "נדיבות לב" הנדרשת בכדי שהאדם יעניק מהונו למען מטרה נאצלת כלשהי.

פרשת תרומה תשפ”ב

הרב הגאון שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פרשת השבוע, כשמה כן היא: פרשת ‘תרומה’. הפרשה כולה עוסקת בהליך מפורט ומסודר של בניית המשכן – המקדש הזמני שפעל במשך מאות שנים, עד הקמת בית המקדש בהר הבית שבירושלים.

אחד מעקרונות היסוד המלווים את בניית המשכן היא ההשתתפות העממית הרחבה של כל עם ישראל בבניית המשכן. המשכן, שהוא בעצם המקדש הראשון של עם ישראל, לא נבנה באמצעות תרומה של אדם יחיד, מעשירי ישראל, ואף לא מהונם של קבוצת נדיבים. הוא נבנה – באופן מכוון – מתרומות קטנות שנאספו מכל אחד ואחת, מכל פרט בודד בעם ישראל.

מה המטרה של שיטת איסוף תרומות מורכבת שכזו? מדוע לא פנו אל אחד האנשים האמידים ביותר שיש ביכולתו להקים את המשכן ממסד ועד טפחות? אנו רואים כאן את הרצון האלוקי שכל אדם מישראל יהיה שותף מלא לפרויקט הרוחני הגדול של בניית המשכן. הסיכון הגדול ביותר של מקומות קדושים, באשר הם, הוא שהם יהפכו לנחלתו של אדם בודד או קבוצה קטנה בעם. מצב כזה עלול להפוך את המשכן למקום המנותק משכבות רחבות בעם, מצב ממנו חפצה התורה להימנע בכל מחיר.

אך מעבר לזה, ישנה מטרה נוספת בשיטה זו של בניית המשכן. מטרה המודגשת בפסוקים הבאים:

מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
(שמות כה, ב)

 

כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה’
(שם לה, ה)

 

כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם להביא…
(שם שם, כט)

מהי ההדגשה השבה וחוזרת על עצמה בתיאור התרומה לבניית המשכן? זו אותה “נדיבות לב” הנדרשת בכדי שהאדם יעניק מהונו למען מטרה נאצלת כלשהי.

באחד מהתרגומים הקדומים של התורה המכונה “תרגום יונתן” מופיעה כאן הוספה מעניינת: “מאת כל איש אשר ידבנו לבו – ולא באלימות”. כלומר, אותה תרומה שכל אדם מישראל הביא למשכן, היתה אמורה לבוא דווקא מנדיבות לבו, כתוצאה מרצון טוב, ולא בכפייה.

 

כאן אנו שבים אל המטרה הנוספת שהושגה בשיתוף העם כולו בבניית המשכן. התרומה, מעבר להיותה פעולה טובה ומיטיבה, היא גם פעולה מחנכת. כאשר האדם מעניק מעצמו, ועושה זאת ללא כל כפייה אלא מרצונו הטוב, הוא הופך ל”נדיב לב”. אדם שמצליח להכניס יד לכיס של עצמו ולהושיט אותה יד באהבה לזולת או למטרה נאותה אחרת, הוא אדם שלבו הופך להיות לב רגיש, אוהב וחומל.

 

בניית המשכן אמורה להיעשות בשיתוף העם כולו, כי מעבר למשכן עצמו קיימת כאן מטרה מחנכת. רצונו של אלוקים הוא שהעם כולו ישתתף בתרומה, כדי שהעם כולו יהפוך להיות עם שהוא דוגמא ומופת לאנושות כולה, ביחסו אל הזולת, בהשתתפותו בסבל של אדם אחר, בחמלה וביחסים בינאישיים שהם “אור לגויים” – לפיד מוסרי שמאיר את העולם כולו באור יקרות.

 

לא בכדי, נאמר בפתח פרשתינו: “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם”. ואמרו חכמים: “בתוכו” לא נאמר- שהרי כך היה צריך להתבטא כשמדובר במשכן יחיד. אלא “בתוכם”- בתוך כל אחד ואחד. כלומר שמטרת המשכן הייתה להשכין את שכינת קל בתוך לב כל אחד ואחת מאיתנו, ולחנך אותנו, ולא איזה אלמנט של הנצחה או זכרון.

 

 

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ז בשבט ה׳תשפ״ג

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת יתרו

ירושלים
כניסה:
16:41
יציאה:
17:59
תל אביב
כניסה:
17:04
יציאה:
18:01
חיפה
כניסה:
16:50
יציאה:
17:59
באר שבע
כניסה:
17:05
יציאה:
18:01

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

ד׳ באדר ה׳תשפ״א
פברואר 16, 2021
פרשת תרומה – תשפ”א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
שתי הפרשיות אותן נקרא בשבתות הקרובות, ‘תרומה’
כ״ט בשבט ה׳תש״פ
פברואר 24, 2020
תרומה – תש”פ
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע ‘תרומה’ אנו נשאבים אל עולם זר עבור
כ״ח בכסלו ה׳תש״פ
דצמבר 26, 2019
תרומה – תשע”ט
הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת ‘תרומה’ אותה נקרא השבוע, עוסקת בתוכנית הקמת ה’משכן’ –
כ״ח בכסלו ה׳תש״פ
דצמבר 26, 2019
פרשת תרומה תשע”ח
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
בפרשת השבוע, ‘תרומה’, אנו קוראים את הציווי “ויקחו לי
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

חדש – מרכז שרשרת הדורות

המסע לירושלים

חדש – מסלול הגשר הגדול

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור