הכרת הטוב

- פרשת עקב תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
השבוע נמשיך לקרוא בבית הכנסת את נאומיו האחרונים של משה, נאומים מרהיבים ביופיים ונשגבים בתוכנם, שנועדו להכין את עם ישראל אל הכניסה לארץ הקודש, כיבושה, והחיים בתוכה.
שוטר מגב בכותל

 

בתוך נאום המבקש מבני ישראל לעבוד את א-לוקים וללכת בדרכו, אומר משה:

כי ה' א-לוהיכם הוא א-לוקי הא-לוקים ואדוני האדונים, הא-ל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה.
(דברים י, יז-יח)

משה מתאר את גבורתו של א-לוקים דרך התנהלותו עם בני האדם בצדק, ביושר וברחמים על החלש והנדכה. גבורתו מודגשת במיוחד בכך שהוא אינו 'לוקח שוחד' או 'נושא פנים'. התנהגות חנפנית מצד בן אנוש כלפי א-לוקים, לא תשפיע על מידת הצדק שבה הוא שופט את העולם, ומעשה טוב אין בו די בכדי לחפות על מעשים שאינם ראויים בעיני א-לוקים.

לעומת זאת, בברכת הכוהנים שהייתה נערכת בבית המקדש, ובימינו – בבתי הכנסת, מברכים הכוהנים את העם:

יישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום.
(במדבר ו, כו)

לכאורה אנו מוצאים כאן סתירה בהתנהלותו של א-לוקים מול בני האדם: מצד אחד א-לוקים מתואר כמי שאינו נושא פנים, ומאידך, הוא ציווה את הכוהנים לברך את עמו בברכת 'יישא ה' פניו אליך'.

על פי חכמי התלמוד, שאלה זו הופנתה מצידם של המלאכים כלפי א-לוקים:

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם! כתוב בתורתך: "אשר לא יישא פנים, ולא ייקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, שכתוב: "יישא ה' פניו אליך"! אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-לוקיך", והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה.
(ברכות כ, ב)

מאמר תלמודי זה מתאר שיחה בין המלאכים לבין א-לוקים: המלאכים טוענים כי ישנה סתירה בהתנהלותו של א-לוקים, כיצד ייתכן שהוא נושא פנים לישראל? על כך משיב א-לוקים תשובה מפתיעה, תשובה זו נעוצה במצווה אותה נקרא בפרשת השבוע: ברכת המזון. התורה מצווה כי כשיכנסו בני ישראל לארץ, ויאכלו מטוב הארץ, יברכו את א-לוקים על הארץ הטובה. חכמי ישראל קבעו נוסח קבוע לברכה זו, הנאמרת אחר ארוחה שיש בה לחם, והיא ידועה בתור 'ברכת המזון'. ברוח מצווה זו, קבעו חכמים ברכות נוספות: ברכות קצרות לפני ואחרי כל אכילה או שתייה, וברכות הודאה ושבח בזמנים, במצבים או במקומות שונים. שיעור האכילה המינימאלי המצריך לברך את 'ברכת המזון', הוא אכילה שיש בה שביעה, כפי שניתן להבין מן המילים: "ואכלת ושבעת וברכת", אולם חכמי הדורות הוסיפו מדעתם לברך על אכילה ולו הקטנה ביותר: בגודל זית או בגודל ביצה.

בהתנהגות זו טמונה תשובתו של א-לוקים למלאכים: כיצד אוכל שלא לשאת פנים לעם ישראל?! אני ציוויתי אותם לברך רק כשהם שבעים, ואילו הם מוסיפים על עצמם לברך על כל אכילה ולו המועטת ביותר.

עדיין יש להבין: אם מידת הצדק מחייבת שלא לשאת פנים, מדוע עם ישראל יוצאים מן הכלל? ומדוע החמרה זו ב'ברכת המזון' כה משמעותית עד שהיא גוררת אחריה את שבירת כל חוקי הצדק והמשפט?

הרב אברהם יצחק הכהן קוק מבאר אמירה זו באופן הבא: יסוד התנהלותו של הא-ל עם בני אדם במידת המשפט, נובע מרצונו של א-לוקים להדריך את ברואיו אל התנהלות שלמה ונעלה; לפיכך, אין כל מקום לנשיאת פנים, שכן היא איננה גורמת לבני האדם להיות שלמים יותר, להיפך, היא מראה שא-לוקים כביכול מעלים עין מהתנהגות שאיננה ראויה. אולם, ישנם אנשים המכירים בטובה המורעפת עליהם, עד כדי כך שהם מלאים הודאה על כל אכילה שניתנה בחלקם, ולו הקטנה ביותר; אותם האנשים בוודאי יודעים כי הדרך הטובה ביותר להודות לא-לוקים על חסדיו, היא בהגשמת רצונו להיות אדם טוב ומטיב לאחרים; לאותם האנשים, נשיאת פנים מצידו של א-לוקים וויתור על כישלונות מסוימים, עשוי רק לעודד אותם יותר להתנהלות שלמה ונעלה.

כשם שאנו מוצאים משוואה זו ביחסים שבין א-לוקים לברואיו, היא קיימת בכל מערכת יחסים בחיינו. ככל שנכיר בטוב של בני זוגנו, של עמיתינו ושל בני משפחותינו, כך יוכלו גם הם להעלים את עיניהם מכישלונותינו שלנו, ללא חשש כי ננצל העלמת עין זו לרעה. תכונת 'הכרת הטוב' היא אפוא בסיס איתן לכל שמחה ושלווה שתלוונה אותנו במסע חיינו.

 

תגיות:

מזכרות מהכותל המערבי

ספירת העומר

היום :

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת השבוע: פרשת כי תשא

ירושלים
כניסה:
16:57
יציאה:
18:14
תל אביב
כניסה:
17:20
יציאה:
18:16
חיפה
כניסה:
17:07
יציאה:
18:15
באר שבע
כניסה:
17:21
יציאה:
18:16

עובדות מעניינות

אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

י״ב באב ה׳תשפ״ג
יולי 30, 2023
הכניסה לארץ כרוכה במלחמה, והניצחון במלחמה זו מובטח לעם ישראל, שכן מאז ימי האבות קיים ייעוד א-לוקי לארץ הזאת
י״ז באב ה׳תשפ״ב
אוגוסט 14, 2022
אחד הרגעים שבהם אדם עלול להרגיש זחוח ולשכוח את א-לוקים הוא לאחר סיומה של ארוחה דשנה. ברגע זה האדם
ט״ז באב ה׳תש״פ
אוגוסט 6, 2020
פרשת עקב
הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
פרשת השבוע 'עקב' היא חלק מנאומו הארוך של משה רבינו,
כ״ח בכסלו ה׳תש״פ
דצמבר 26, 2019
פרשת עקב – תשע"ט הרב שמואל רבינוביץ ? רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים נאומיו של משה רבינו לפני פרידתו מן
כ׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 29, 2024
הבוקר הגיעה לכותל המערבי בת שירות של הסוכנות היהודית בלונג איילנד, עם פתקים שכתבו הילדים שלומדים בבתי הספר היהודיים
כ׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 29, 2024
אחד הרגעים המיוחדים במעמד היה, כאשר ליאור ובני משפחתה ניגשו להדליק נר נשמה וזיכרון לאבא רוני הי"ד במתקן הנרות
ה׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 14, 2024
היחידה להנצחת החייל של משרד הביטחון, אשר עובדים סביב השעון מאז תחילת המלחמה בהנצחה, קבורה ואזכרה לכל חללי צה"ל
כ״ט בסיון ה׳תשפ״ג
יוני 18, 2023
השחקנים הניחו תפילין ונשאו תפילה מרגשת להצלחת המשחק מחר, ולאחר מכן ערכו סיור במסלול החדש במנהרות הכותל.
כ״ד באייר ה׳תשפ״ג
מאי 15, 2023
היוזמה המרגשת הזו צפויה להפוך למסורת כך שכל ילדי נכי ונכות צה"ל יגיעו בגיל בר ובת המצווה לחגוג זאת
כ״ט בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 10, 2024
במהלך התפילה תקעו בשופרות ובחצוצרות, נאמרו פרקים מתוך הסליחות, פרקי תהילים, קבלת עול מלכות שמים וכן תפילות מיוחדות לשלום
כ׳ בטבת ה׳תשפ״ד
ינואר 1, 2024
מרגש: ביוזמת ״הצעד הבא״, עמותה המסייעת לקטועי גפיים בישראל, אזרחים ולוחמים קטועי גפיים ממלחמת 'חרבות ברזל' הגיעו לכותל המערבי
כ׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 29, 2024
לתשומת ליבכם! בין התאריכים: כ"א טבת תשפ"ד, ה- 02/01/2024 ועד ו׳ בְּנִיסָן תשפ״ד תשפ"ד, ה-14/04/2024 יתבצעו עבודות בינוי ובטיחות
ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 25, 2024
משה לא חשב שניתן לראות את אלוקים, ראייה כפשוטה. הוא ביקש להתעלות להשגה שכלית שמעבר ליכולת האנושית
ט״ז באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 25, 2024
הבוקר (א) ברחבת הכותל המערבי עבודת תחזוקה של משטרת ישראל בתיאום הקרן למורשת הכותל המערבי לטובת בטיחות ובטחון המתפללים.
י״ג באדר א׳ ה׳תשפ״ד
פברואר 22, 2024
"הכותל הוא המקום הכי מתאים להודות על החיים" כך הגיבו הפצועים שנפגעו בלחימה בעזה בביקור מיוחד
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

המסע לירושלים

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש – מרכז שרשרת הדורות

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .