נוהל השימוש בבית מורשת הכותל המערבי

כללי

 1. הפעלת האתרים שבניהולה של הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: הקרן) ומיצובם כאתר קדוש, גוזרים מחויבויות רבות מצידה של הנהלת הקרן ומהמבקרים.
 2. ניהול אתרי הקרן כמכלול אחד, מחייב שמירה על כללים ברורים ומוקפדים באשר לאופן הפעלתם ויש להם השפעה ישירה על המוניטין של המקום והיכולת לעמוד בצפיות של המבקרים בו. 
 3. ההנחיות המובאות בנוהל שלהלן, מחולקות לשורת נושאים העוסקים ניהול אירועים בבית מורשת הכותל המערבי. 
 4. נוהל זה קובע הנחיות כלליות לקיום שגרת ניהולו של בית מורשת הכותל המערבי וככזה המצטרף לכלל האתרים שבניהול הקרן: אתרי מנהרות הכותל המערבי, ובית שטראוס שבניהולה של הקרן.
 5. יודגש כי, ההנחיות הכלולות בנוהל זה, יהוו בסיס להוראות והנחיות שיפורסמו מעת לעת ע"י הנהלת הקרן והן מחייבות את עובדי הקרן וכן את כל יתר הגורמים העובדים או מצויים במקום. 
המטרה: לקבוע הנחיות לשגרת הפעלת בית מורשת הכותל המערבי.

בית מורשת הכותל המערבי

"בית מורשת הכותל המערבי" נחנך בתחילת שנת תשפ"ב (2022) במטרה לשמש כמרכז חינוכי לקבוצות וליחידים הבאים אל הכותל, כדי להעמיק בקשר בין העם היהודי לירושלים.  המבנה מכיל כיתות לימוד והעמקה לקבוצות, וכן רחבת בית מורשת הכותל, רחבת הכותל העילית.

יעוד ושימושים בבית מורשת הכותל

בית מורשת הכותל המערבי נועד לקיום מגוון אירועי דת וקהילה, לרבות:
 1. תכניות חינוכיות: תכנית בר ובת מצוה, שיעורים והרצאות לתלמידים.
 2. אירועים של הקרן למורשת הכותל המערבי. 

שימוש באולמות בית מורשת הכותל המערבי

 1. תכניות חינוכיות: תכנית בר ובת מצוה, וכן שיעורים והרצאות לתלמידים, לצה"ל ולכוחות הביטחון.
 2. הקרן תעמיד לצורך הפעילות: כסאות, שולחנות (במידת הצורך) ואפשרות הקרנה.
 3. קיבולת האולמות בהתאם להנחיות הבטיחות:
  1. אולם דביר, עד 49 משתתפים.
  2. אולם ציון, עד 120 משתתפים.
  3. כיתה א': 49 משתתפים / כיתה ב': 49 משתתפים.
  4. אולם אריאל, עד 49 משתתפים.
 4. שעות פתיחת האולמות: בין 09:00-17:00, למעט פעילות הקרן.
 5. מגבלות וסייגים לשימוש באולמות
  1. האירועים יתקיימו על-פי רוח המקום, כראוי לשריד בית מקדשנו – הכותל המערבי.
  2. לא יתקיימו פעילויות בעלי אופי מסחרי או שיווקי ואו פוליטי.
  3. לא יערכו במקום אירועים פרטיים.

התנהגות מבקרים באתר

 1. האתרים המנוהלים ע"י הקרן, הינם אתרים המקודשים להלכה היהודית, ולפיכך, על המבקר בהם לנהוג ולהתנהג בהם כנדרש ממבקר במקום קדוש.
 2. על הגורמים המשתמשים באתר בסיוע הסדרנים ועובדי הקרן, לשמור ולוודא שציבור המבקרים נוהג עפ"י ערכי המקום, לרבות:
  1. הפרדה בין נשים לגברים במקומות שנקבעה בהן הפרדה.
  2. לבוש מכבד לבאי האתרים והקפדה על לבוש הולם לגברים ולנשים.
  3. יש להימנע מלאכול באתר.
  4. חל איסור על הדלקת נרות.
  5. חל איסור על העישון במקום.
  6. אין לאפשר השארת ספרים או חומר לימודי באתר.
  7. יש לוודא שמירה על הכללים שנקבעו להתנהגות המבקרים באתר.
  8. יש לשמור על השקט ואי פגיעה במבקרים אחרים המצויים במקום.
  9. שמירת שבת ומועדי ישראל – יש לשמור על מנהג המקום באתר.
*בכל מקרה של הפרת כללי התנהגות ע"י מבקרים, יש להעיר למפר ואם הוא אינו מתקן דרכיו, יש לזמן אנשי אבטחה ולסלקו מהמקום.

תיאום והזמנה

  1. הכניסה לקבוצות תלמידים כמפורט לעיל, בתיאום מראש ולזמן מוגבל, על בסיס מקום פנוי. (ניתן להזמין עד חודש קדימה מראש).
  2. תיאום על בסיס מקום פנוי.
  3. בקשות יופנו לקרן עפ"י המפורט באמצעות אתר הקרן למורשת הכותל המערבי באמצעות טופס בקשה – ראה נספח ב'.

אחריות

 1. האחריות ליישום הנוהל חלה על האחראי על תפעול בית מורשת הכותל המערבי.
 2. האחראי לעדכון הנוהל ובדיקת התאמתו לצרכי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיה האחראי לדוברות וקשרי קהילה.
 • תחולה ותוקף
הנוהל חל על כל עובדי הקרן והמשתמשים באתר בית מורשת הכותל המערבי, והוא תקף מעת פרסומו.   נספחים נספח א' – תפילות וטקסים חינוכיים.

נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלים. בחתימתך על סימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.
אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .