תפילות וטקסים ברחבת הכותל המערבי

הכותל המערבי הינו מקום קדוש המשמש לתפילת רבים. על הכותל המערבי ורחבותיו חלים חוק השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשכ"ז-1967 ותקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א-1981.

לפיכך, התפילות והטקסים הנערכים בו יהיו בשים לב להוראות הדין ותוך שהם מכבדים את המקום, את המתפללים ואת המבקרים.

להלן נהלים ביחס לתפילות מאורגנות רבות משתתפים וטקסים המתקיימים ברחבות הכותל המערבי.

רחבת התפילה – תפילות בלבד

 1. ברחבת התפילה (הרחבה התחתונה) יתקיימו מעמדי תפילה בלבד. 
 2. הרבנות הראשית לישראל והקרן למורשת הכותל המערבי מקיימים לאורך השנה מעמדי תפילה כגון: ברכת כהנים, סליחות וכדו', בהתאם למנהג המקום. 
 3. לא יתקיימו ברחבת הכותל המערבי חופות או בריתות מילה.
 4. מתוך רצון להתחשב במתפללים ובמבקרים ככל שניתן, בקשות לקיים מעמדי תפילה יאושרו במשורה בכפוף לנהלים:
  1. הפונה לקיום עצרת תפילה יהיה אישיות רבנית מוכרת כמו רב עיר גדולה, או מנהיג קהילה של 1000 משפחות ויותר. (לאור הדרישות הבטיחותיות לקיום עצרת).
  2. הפנייה תיעשה בכתב, בצורה מסודרת, ותכלול התחייבות לעמוד בתנאים כדלקמן.
  3. במקרים של צפי למשתתפים רבים עצרת התפילה כרוכה באישור יועצי הבטיחות והמשטרה.
  4. ברחבת התפילה לא יינשאו נאומים.
  5. אישור מועד ושעת מעמד התפילה ייקבעו מתוך התחשבות במועדי ישראל, טקסים, השבעות, מניינים הקבועים ובמתפללים.
  6. הפעלת מערכת הגברה (רמקול) מותנית:
   1. כל הפעלה של מערכת הגברה מחויבת באישור מוקדם של הקרן למורשת הכותל המערבי, ובכפוף להשתתפות בפועל של 1,000 משתתפים לפחות. 
   2. כל הפעלה של מערכת בידורית (בעוצמה נמוכה) מחויבת באישור מוקדם של הקרן למורשת הכותל המערבי, ובכפוף להשתתפות בפועל של 500-1,000 משתתפים.
   3. אחראי המשמרת הוא הקובע בכל הנוגע לעוצמת הקול שתתאפשר במערכת ההגברה. עצמת הויסות תקבע ע"י אחראי המשמרת בהתאם למספר המתפללים.
   4. הקרן למורשת הכותל תעמיד מערכת הגברה לעצרות תפילה לפי שיקול דעתה הבלעדית, ולאור מספר המשתתפים.
   5. במקרה של עצרות תפילה גדולות במיוחד, תרחיב הקרן למורשת הכותל את ההגברה, על פי שיקול דעתה, גם לרחבה העליונה. 
   6. אין לעשות שימוש ברחבת הכותל המערבי בחגורות הגברה אישיות, לרבות עבור אירועי בר מצווה.
  7. עצרות תפילה שיש בהם התייחסות למצב פוליטי או מדיני יכללו אך ורק תפילה, סליחות ואמירת פרקי תהילים וללא אזכור כלשהו של סיבת התפילה ומהותה (שילוט וכדו').

להגשת בקשה לקיום מעמד תפילה יש לפנות אל ועדת הטקסים

רחבה עליונה – טקסים חינוכיים עד 500 משתתפים, צה"ל (השבעות וכדומה), ממלכתיים 

בשל סמיכותה של רחבת הכותל העליונה לרחבת התפילה, ומתוך אחריות וכבוד לתפילתם של הרבבות הפוקדים את הכותל, לא יתקיימו טקסים ברחבה העליונה של הכותל המערבי, למעט טקסים חינוכיים, ממלכתיים וצבאיים. כל קיום אירוע מחייב תיאום מראש וקבלת אישור מטעם הקרן למורשת הכותל המערבי.

טקסים חינוכיים עד 500 משתתפים

 1. סוג האירוע 
  1. טקס חינוכי העוסקים בהקניית ערכים, בעלי תוכן יהודי ובנושאי מסורת ישראל המותאמים לרוח המקום.
  2. טקס שאופיו עולה בקנה אחד עם מנהג המקום.
  3. לא ייערכו ריקודים מכל סוג שהוא בזמן הטקס.
 2. מארגן האירוע:
  • מוסד, ארגון או תנועה
 3. מיקום ומועד: 
   1. הטקסים ייערכו אך ורק במקום המצוין באישור.
   2. מועדי הטקס ייקבעו מתוך התחשבות במניינים הקבועים ובמתפללים. 
 4. לוגיסטיקה:
  1. הטקס יתקיים בעמידה בלבד. 
  2. ניתן יהיה לקבל בתיאום מראש עד 3 שולחנות לטובת ספרים/תעודות וכו'
 5. הגברה :
  ע"פ הקריטריונים הבאים:

  1.  עד 50 משתתפים – ללא הגברה
  2.  50 עד 200 משתתפים – בידורית ניידת בלבד
  3.  200 עד 500 משתתפים – בידורית קטנה
  4. אחראי המשמרת הוא הקובע בכל הנוגע לעוצמת הקול שתתאפשר במערכת ההגברה. עצמת הויסות תקבע ע"י אחראי המשמרת בהתאם למספר המשתתפים. 
 6. תיאום

הקמת האירוע, ניהולו ופירוקו יתקיימו בליווי ובאישור נציג הקרן למורשת הכותל.

טקסי צה"ל (השבעות וכדומה)

נוהל ההשבעות ברחבת הכותל יתקיים על פי הנוהל המצ"ב. (למילוי טופס בקשה – לחץ כאן)

טקסים ממלכתיים

להגשת בקשה לקיום טקס ממלכתי מעל 500 משתתפים, יש לפנות אל ועדת הטקסים 

לא יתקיימו אירועים בעלי אופי מסחרי או שיווקי, בכותל המערבי

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .