הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום בכותל

שאלה: האם ניתן לצלם/להסריט בכותל? 

תשובה: ניתן לצלם ולהסריט בכותל בכפוף לנוהל צילום סעיף 7.1: "צילום של אדם פרטי המבקר במתחם הכותל המערבי למטרות אישיות שאינן לצרכי מסחר ו/או עשיית רווח אינו טעון אישור בהתאם לנוהל זה."
בנוסף, מצלמת הקרן למורשת הכותל המערבי תמונה אחת של הנער שתעלה לפלטפורמות הדיגיטליות של הקרן בהסכמת המשפחה.

 

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט