נוהל צילום ברחבת הכותל המערבי

אנו שמחים ומוקירים את רצונכם לצלם בכותל המערבי!
הכותל המערבי יקר וקדוש לכולנו ובפנייתכם אלינו אתם מדגישים ומחזקים זאת.
על אף היות רחבת הכותל” מרחב ציבורי” הרי שעבור רבבות המבקרים והמתפללים מדי יום
בכותל רחבת האבן הינה מקום אינטימי, אליו הם באים עם תפילותיהם ,שמחותיהם וצערם .כל
איש ואישה אשר עשו את הדרך אל הכותל המערבי ,לעתים מקצוות תבל ,זכאים לשאת את
תפילתם בכותל באופן פרטי ומכובד ,כאילו הם עומדים שם יחידים.
מתוך כבוד ומחויבות לבאי הכותל אנו נאלצים להציב כללים ברורים וברורים לצילום טלוויזיוני
ברחבת הכותל .
כללים אשר יבטיחו את השמירה הן על פרטיותם של המבקרים והן על חווית הביקור
במקום המקודש ואישור הצילום מותנה בקיומם של כללים אלו על כל סעיפיהם.

הכללים הינם:

 1. מושגים:
  1. “רחבת הכותל” הינה מלוא השטח שמעבר לשערי הבידוק הביטחוני ברחבת הכותל.
  2. “רחבת התפילה” הינה הרחבה המיועדת לתפילה וסמוכה לכותל המערבי.
 2. צילום חדשות מותר ברחבת הכותל בלבד(ולא ברחבת התפילה) עם הצגת תעודה רשמית
  של לע”מ.
 3. .סרט וצילום דוקומנטרי יתאפשר על בסיס הצגת הצהרת כוונות ותקציר של הסרט
  המלא, וכן תסריט מלא של הצילום בכותל .
  האישור תקף ברחבת הכותל בלבד (ולא ברחבת התפילה) ובאישור נציג” הקרן למורשת
  הכותל המערבי “המוסמך לכך בלבד.
 4. לא יצולמו תכניות בידור מכל סוג שהוא בכותל.
 5. לא יתבצע בימוי מכל סוג שהוא ברחבת הכותל המערבי על ידי שחקנים.
 6. הצילום בכותל יתבצע ממצלמת כתף אחת בלבד.
  לא יתאפשר צילום מחצובה או כל אמצעי אחר ברחבה (כגון עמודי תאורה, רמקולים
  וכיוצא בזה).
 7. מפני צנעת הפרט לא יצולמו מתפללים ללא הסכמתם.
 8. לא ייכנסו אנשי צוות גברים לעזרת הנשים ולהפך.
 9. לרחבת הכותל תאושר כניסת צוות צילום מצומצם בלבד.
 10. לא יוקם מערך הפקה ברחבת הכותל.
 11. כל צילום ברחבת התפילה יתבצע אך ורק בליווי צמוד של נציג הקרן למורשת הכותל
  ובמקרים חריגים בלבד באישור ובתיאום מראש.
 12. האישור הינו לצילום בלבד .
  לא יתקיימו ראיונות עם אנשים ברחבת הכותל המערבי, למעט באישור מיוחד
  ובמקומות המוגדרים לכך ע”י נציג הקרן למורשת הכותל המערבי.

 

“הקרן למורשת הכותל המערבי” הינה הגוף המופקד מטעם ממשלת ישראל על הכותל המערבי.
בחתימתך הינך מצהיר כי הבנת את משמעויות הצילום בכותל במלואן וכי הינך מקבל את
סמכותם של הסדרנים מטעם “הקרן למורשת הכותל המערבי” לעצור את הצילומים בכל עת על
פי שיקול דעתם .
למותר לציין כי אי עמידה בכללים לעיל הינה עבירה על תקנות השמירה על המקומות הקדושים
ליהודים תשמ”א- 1981.
מודגש בזה כי כל שאלה התעוררת בעניין הצילום יש להפנותה טרם הצילום ולקבל אישור בכתב
מאת נציג הקרן למורשת הכותל המערבי המוסמך לכך .

טופס אישור צילום ברחבת הכותל

 

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

המסע לירושלים

חדש – מסלול הגשר הגדול

חדש – מרכז שרשרת הדורות

מבט אל העבר

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור