נוהל תרומת תפילין לחתן בר מצווה

רקע:
בר המצווה מסמל את אחד הרגעים המשמעותיים ביותר עבור נערים שהגיעו לגיל מצוות,
בטקס בר המצווה, מניח הנער לראשונה בחייו תפילין, מתעטף בטלית ואף עולה לתורה
כאחד הבוגרים.
פעולת הנחת התפילין וההתעטפות בטלית קושרת את הנער לשרשרת הדורות הארוכה
של העם היהודי.
"הקרן למורשת הכותל המערבי" לקחה על עצמה לנסות ולסייע כמיטב יכולתה לאתר
תורם למשפחות רווחה הפונות בבקשה לסיוע ברכישת תפילין במטרה לאפשר לילד
שמשפחתו אינה יכולה לשאת בהוצאות לחגוג בר מצווה כשלראשו תפילין וטלית
השייכים רק לו.

קריטריונים לקבלת תרומה:

נער בר מצווה שחוגג בר מצווה דרך הקרן למורשת הכותל הערבי ו/או בכותל המערבי
ואין ברשותו זוג תפילין וגם אינו יכול לרכוש,
רשאי להגיש בקשה לתרומת תפילין דרך הקרן למורשת הכותל בטופס בקשה ייעודי.
ובתנאי שיצרף:

  1.  אישור/ המלצה משירותי הרווחה בעירו (המפרט את דרגת הזכאות) ו/או אישור המעיד על אי יכולתו של המבקש לעמוד בהוצאות התפילין.
  2. מכתב בקשה אישי בו הוא מפרט את סיבת הבקשה ומתחייב להשתמש בתפילין במשך כל השנה כולה
  3. מכתב המלצה.

טופס בקשה לסיוע בתפילין לחתן בר מצווה

יש לצרף לטופס זה:

  • אישור משירותי הרווחה בעירו המפרט את דרגת הזכאות ו/או אישור רשמי המעיד על אי יכולתו של המבקש לעמוד בהוצאות התפילין
  • מכתב בקשה אישי של ההורה בו הוא מפרט את סיבת הבקשה והתחייבות לשימוש בתפילין במשך כל השנה כולה.
  • מכתב המלצה

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .