נוהל שימוש בכלי נגינה ושופרות בכותל המערבי

רקע:
על פי תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א 1981 , -חל איסור על נשיאת נאום,
הכרזה בקול רם או נשיאת כרזות או שלטים, והכל שלא בהיתר מאת הממונה ולפי תנאיו; וכן על
אכילה, שתיה, או עריכת חגיגה מחוץ למקומות שהועיד לכך הממונה.
לעיתים מבקשים מבקרים ומתפללים להכניס לרחבת הכותל (העליונה ו/או התחתונה) כלי נגינה
ו/או שופרות, בפרט בטקסי בר מצוה, על מנת לנגן בהם ולחגוג באמצעותם את האירוע לשמו
הגיעו. השימוש בכלי נגינה ושופרות יש בו בכדי להוות הפרעה ממשית למתפללים אחרים, בפרט
בעת הקריאה בתורה. ימי החול בהם יש קריאה בתורה, מאופיינים בכמות רבה של טקסי בר מצוה
ועליה לתורה. הנערים, בני המשפחה והחוגגים עומדים סמוכים זה לזה ובסמיכות לעזרת הנשים,
על מנת לאפשר לבנות המשפחה והמלוות להאזין לקריאה בתורה. כלי נגינה ושופרות המושמעים
בקול רם ומשמשים לחגיגה, מפריעים ומונעים את ההאזנה לקריאה בתורה ועלולים אף להביא
לכדי עימותים בין הקבוצות השונות.
על רקע האמור, נקבע נוהל כדלקמן:
נוהל:
בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, תשמ"א 1981 , –
ולאחר התייעצות עם השר לשירותי דת ועם הרבנים הראשיים לישראל, אני מתקין תקנות אלה:
לא יכניס אדם כלי נגינה ו/או שופרות לרחבת הכותל המערבי ולא יעשה שימוש בכלים אלה
ברחבת הכותל המערבי התחתונה או העליונה, אלא בהיתר מאת הממונה ובתנאים שיקבע.
הכנסת שופר לרחבת הכותל המערבי והשמעת קול באמצעותו הינה מותרת לצרכי תפילה, החל
מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים וכן ביום העצמאות, בתעניות ובאירועי תפילה מיוחדים
על פי קביעת הממונה.
השמעת קול באמצעות חצוצרה הינה מותרת בטקסי צבא הגנה לישראל ובאירועים מיוחדים על פי
קביעת הממונה.
הרב שמואל רבינוביץ
רב הכותל והממונה על המקומות הקדושים הממונה על הכותל המערבי ורחבתו

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .