נוהל כניסת רכבים בשער יפו בשעות שאין כניסה חופשית

בהתאם לסיכום עם עירית ירושלים
א. אישור מעבר קבוע- באחריות "הקרן"
יינתן לרכבים על פי הקריטריונים הבאים:
1 .עובדי הקרן.
2 .ספקים קבועים של הקרן למורשת הכותל המערבי.
3 .אנשים בעלי אישור חניה ברחבת הכותל.
ב. אישור מעבר זמני -באחריות "הקרן"
יינתן לרכבים על פי הקריטריונים הבאים:
1 .מוזמנים ללשכת הרב/לקרן למורשת הכותל המערבי.
2 .אחמי"ם המגיעים לביקור בכותל כגון: אורחים רשמיים של מדינת ישראל, אנשי דת
ומנהיגי קהילות.
3 .חתנים וכלות ערב חתונה ובמשך ימי השבע ברכות.
4 .אנשים שמגיעים לאירועים הנערכים בכותל )בר מצוות וכדו'( ונושאים עימם משאות
כבדים.
5 .ספקים לא קבועים של הקרן למורשת הכותל המערבי.
ג. אישור מעבר זמני-באחריות "עירית ירושלים"
1 .ספקים שאינם קשורים לקרן כולל ספקים של מוסדות ומסחר הנמצאים ברחבת הכותל
או בסמוך לה.
2 .אנשים עם מוגבלויות, עירית ירושלים מבהירה כי אלו שאינם זכאים לאישור כניסה
לשער יפו יופנו לחניון הרכבת ויגיעו דרך השאטלים, למעט מקרים חריגים, שיקבלו
אישור דרך עירית ירושלים.
3 .אנשים המשתמשים בכסא גלגלים, עירית ירושלים מבהירה כי אלו שאינם רשאים
להיכנס לשער יפו יגיעו בעזרת השאטלים במתחם הרכבת ברכבים שמותקן בהם מעלון

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .