נוהל כניסת רכבים בשער יפו בשעות שאין כניסה חופשית

בהתאם לסיכום עם עירית ירושלים
א. אישור מעבר קבוע- באחריות “הקרן”
יינתן לרכבים על פי הקריטריונים הבאים:
1 .עובדי הקרן.
2 .ספקים קבועים של הקרן למורשת הכותל המערבי.
3 .אנשים בעלי אישור חניה ברחבת הכותל.
ב. אישור מעבר זמני -באחריות “הקרן”
יינתן לרכבים על פי הקריטריונים הבאים:
1 .מוזמנים ללשכת הרב/לקרן למורשת הכותל המערבי.
2 .אחמי”ם המגיעים לביקור בכותל כגון: אורחים רשמיים של מדינת ישראל, אנשי דת
ומנהיגי קהילות.
3 .חתנים וכלות ערב חתונה ובמשך ימי השבע ברכות.
4 .אנשים שמגיעים לאירועים הנערכים בכותל )בר מצוות וכדו'( ונושאים עימם משאות
כבדים.
5 .ספקים לא קבועים של הקרן למורשת הכותל המערבי.
ג. אישור מעבר זמני-באחריות “עירית ירושלים”
1 .ספקים שאינם קשורים לקרן כולל ספקים של מוסדות ומסחר הנמצאים ברחבת הכותל
או בסמוך לה.
2 .אנשים עם מוגבלויות, עירית ירושלים מבהירה כי אלו שאינם זכאים לאישור כניסה
לשער יפו יופנו לחניון הרכבת ויגיעו דרך השאטלים, למעט מקרים חריגים, שיקבלו
אישור דרך עירית ירושלים.
3 .אנשים המשתמשים בכסא גלגלים, עירית ירושלים מבהירה כי אלו שאינם רשאים
להיכנס לשער יפו יגיעו בעזרת השאטלים במתחם הרכבת ברכבים שמותקן בהם מעלון

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

חדש – מרכז שרשרת הדורות

חדש – מסלול הגשר הגדול

מבט אל העבר

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור