נוהל השימוש ברחבת בית מורשת הכותל המערבי

כללי

 1. הפעלת האתרים שבניהולה של הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן: הקרן) ומיצובם כאתר קדוש, גוזרים מחויבויות רבות מצידה של הנהלת הקרן ומהמבקרים.
 2. ניהול אתרי הקרן כמכלול אחד, מחייב שמירה על כללים ברורים ומוקפדים באשר לאופן הפעלתם ויש להם השפעה ישירה על המוניטין של המקום והיכולת לעמוד בצפיות של המבקרים בו. 
 3. ההנחיות המובאות בנוהל שלהלן, מחולקות לשורת נושאים העוסקים בניהול אירועים ברחבת בית מורשת הכותל המערבי. 
 4. נוהל זה קובע הנחיות כלליות לקיום שגרת ניהולה של רחבת בית מורשת הכותל המערבי וככזה המצטרף לכלל האתרים שבניהול הקרן: אתרי מנהרות הכותל המערבי, בית שטראוס, גג בית שטראוס ובית מורשת הכותל המערבי שבניהולה של הקרן.
 5. יודגש כי, ההנחיות הכלולות בנוהל זה, יהוו בסיס להוראות והנחיות שיפורסמו מעת לעת ע"י הנהלת הקרן והן מחייבות את עובדי הקרן וכן את כל יתר הגורמים העובדים או מצויים במקום. 

המטרה

    מטרת הנוהל הינה לקבוע הנחיות לשגרת הפעלת רחבת בית מורשת הכותל המערבי.

בית מורשת הכותל המערבי

"בית מורשת הכותל המערבי" נחנך בתחילת שנת תשפ"ב (2022) במטרה לשמש כמרכז חינוכי לקבוצות וליחידים הבאים אל הכותל, כדי להעמיק בקשר בין העם היהודי לירושלים. 

המבנה מכיל כיתות לימוד והעמקה לקבוצות של תלמידים/ חיילים/ סטודנטים/ משפחות בר מצוה ועוד, וכן רחבת בית מורשת הכותל, רחבת הכותל העילית.

יעוד ושימושים ברחבת בית מורשת הכותל

ככלל רחבת בית מורשת הכותל המערבי פתוחה לקהל הרחב. 

בית מורשת הכותל המערבי נועד לקיום מגוון אירועי דת וקהילה, לרבות:

 1. לכיבוד בר ובת מצווה.
 2. להיערכות ולכיבוד כוחות ביטחון וטקסי השבעה (חיילים ומשפחותיהם ביום ההשבעה).
 3. טקסים קטנים בכפוף להנחיות בנושא טקסים קטנים ברחבה העליונה (ראה נספח א').
 4. חלוקת קפה לאחר תפילת הנץ ולחלוקת קידושים בשבת.

מגבלות לקיום אירועים

  1. ברחבת בית מורשת הכותל המערבי לא יאושר קיומם של תפילות, למעט תפילות הנערכות בדומה לתפילות הנערכות ברחבת הכותל המערבי העליונה (ראה נספח ב').
  2. אין לערוך במקום אירועים פוליטיים ו/או אירועים בעלי אופי מסחרי או שיווקי.
  3. אין לערוך במקום טקסים פרטיים, למעט טקס "חלאקה".

התנהגות מבקרים באתר

 1. האתרים המנוהלים ע"י הקרן, הינם אתרים המקודשים להלכה היהודית, ולפיכך, על המבקר בהם לנהוג ולהתנהג בהם כנדרש ממבקר במקום קדוש.
 2. על הגורמים המשתמשים באתר בסיוע הסדרנים ועובדי הקרן, לשמור ולוודא שציבור המבקרים נוהג עפ"י ערכי המקום, לרבות:
  1. הפרדה בין נשים לגברים במקומות שנקבעה בהן הפרדה.
  2. לבוש מכבד לבאי האתרים והקפדה על לבוש הולם לגברים ולנשים.חל איסור על הדלקת נרות.
  3. חל איסור על העישון במקום.
  4. אין לאפשר השארת ספרים או חומר לימודי באתר.
  5. יש לוודא שמירה על הכללים שנקבעו להתנהגות המבקרים באתר.
  6. יש לשמור על השקט ואי פגיעה במבקרים אחרים המצויים במקום.
  7. שמירת שבת ומועדי ישראל – יש לשמור על מנהג המקום באתר.
  8. בכל מקרה של הפרת כללי התנהגות ע"י מבקרים, יש להעיר למפר ואם הוא אינו מתקן דרכיו, יש לזמן אנשי אבטחה ולסלקו מהמקום.

אחריות

 1. האחריות ליישום הנוהל חלה על האחראי על תפעול רחבת הכותל המערבי.
 2. האחראי לעדכון הנוהל ובדיקת התאמתו לצרכי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיה האחראי לדוברות וקשרי קהילה.

תחולה ותוקף

הנוהל חל על כל עובדי הקרן והמשתמשים ברחבת בית מורשת הכותל המערבי, והוא תקף מעת פרסומו.

נספחים

נספח א' – טקסים חינוכיים.

נספח ב'- תפילות וטקסים ברחבת הכותל העליונה.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .