נוהל בית כנסת “שערי תשובה”

רקע:

“בית הכנסת האולם הגדול” מול הנדבך רבא שבכותל המערבי הינו מקום תפילה.
ככלל, יתקיימו התפילות במקום ע”י “הקרן למורשת הכותל המערבי” וינוהלו על ידה.

מטרות שימוש:

 1. בבית הכנסת יתקיימו תפילות “נץ החמה” יזומות ע”י הקרן למורשת הכותל המערבי שיסתיימו עד 40 דקות אחרי הנץ (אין התחייבות לעשות זאת מידי יום).
 2. בשבת ובימים טובים גם מניין לאחר נץ החמה.
 3. תפילת “קבלת שבת” תתקיים אך ורק במסגרת פעילות חינוכית של הקרן למורשת הכותל.
 4. תפילות בימים בהם רחבת התפילה המרכזית סגורה.
 5. תפילות נשים בלבד, במקרה של מזג אויר סוער בימים שיש בהם ‘עלייה לתורה’ (בשעות הבוקר כאשר עזרת הנשים בקשת ווילסון מלאה לטובת בר מצוות).
 6. בית הכנסת ישמש לשיעורים ופעילויות חינוכיות בימי חול, שבתות וחגים במסגרת פעילות חינוכית של הקרן למורשת הכותל המערבי בלבד.
 7. א. תפילה של תורם שתרם לפעילות “הקרן למורשת הכותל המערבי” מעל 36,000$ ובכפוף לתשלום בגין שימוש בבית הכנסת על סך 1,000$ למשך שעה וחצי בלבד.
  ב. תפילה ואירוע אישי באחד מאולמות הקרן לתורם שתרם לפעילות “הקרן למורשת הכותל המערבי” מעל 54,000$ ובכפוף לתשלום בגין שימוש בבית הכנסת ואחד האולמות  על סך 4,000$.

* עד לסיום טיפול בבעיות האקוסטיקה במקום תתאפשר תפילה של תורם רק בשריון המקום מראש

 

כללי שימוש:

 1. התפילות יעשו על פי ההלכות הנהוגות ברחבת התפילה בכותל המערבי.
 2. לא ייערכו במקום אירועים פוליטיים ו/או אירועים בעלי אופי מסחרי או שיווקי.
 3. המקום מיועד לנוכחות עד 150 איש בהתאם לנוהלי הבטיחות.
 4. מקרים חריגים יקבלו אישור של ועדת טקסים של “הקרן למורשת הכותל המערבי”.
 5. לתיאום, על בסיס מקום פנוי יש למלאה את הטופס בתחתית העמוד

נבקשך לקרוא בתשומת לב את נהלים. בחתימתך על סימון זה הינך מאשר ומתחייב קריאת וקבלת נהלים אלו.
אין בפניה זו בכדי אישור לבקשתך, עד לקבלת אישור חתום מאיתנו.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

חדש – מרכז שרשרת הדורות

חדש – מסלול הגשר הגדול

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

מבט אל העבר

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור