תמונת צנחן מתייחד בתפילה. תשעה באב תשכ"ז, אוגוסט 1967 (דוד חריס)

תפילה

תפילה

תפילה עם תפילן בן אבני הכותל

כתיבת סתם לבר מצווה

אמן עלום-שם, תחריט-עץ צבוע ביד, ה'תרל"ה, 1875

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .