תמונת פינוי אבני הכותל

חייל

יום ירושלים

הכותל המערבי במבט מדרום לצפון על-גבי גלויה משנות ה-20 של המאה ה-19

צ'רלס וורן חופר פיר בקשת וילסון, תחריט עץ על-פי רישום של וורן, ה'תרכ"ח, 1868

ר' אריה לוין בהתפלל בכותל המערבי

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .