תמונת חדר עמודי האומה

מרכז שרשרת הדורות

לובי סיום סיור שרשרת הדורות

ויליאם הנרי ברטלט, אנגלי, תצריב צבוע ביד, ה’תרי”ב, 1842

רקמה אומנתית. ראשית המאה ה-20

קופת צדקה, עץ זית מגולף. ירושלים המאה ה-19

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור