תמונת הכותל בלילה

חייל

הכותל

שופר

הרחבת רחבת הכותל סמוך לחג השבועות תשכ"ז 1967. ורנר בראון

ויליאם הנרי ברטלט, אנגלי, תצריב צבוע ביד, ה'תרי"ב, 1842

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .