תמונת גלויה בהוצאת פ’ בלטינסטר (P. Baltinester), ירושלים

מתוך סדרת גלויות שנדפסה בקהיר ובה תצלום מאת האחים היוונים זנגקי, אשר פעלו בשלהי המאה ה-19

על פי הדפס רב-ההשפעהשל אלכסנדר בידא

אבני הכותל

מעבר הסתרים

אבני הכותל

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור