תמונת ברכת כהנים בגשם

הכותל בשחרור ירושלים

עבודות הרחבה של רחבת התפילה וריצוף מחדש. תשס”ד, 2004

הכותל

גלויה שהודפסה באיסמעיליה

תפילה על הכותל המערבי

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .