מנהרות הכותל

מנהרות הכותל

ברכת הסטרותיון

רחוב מימי בית שני

האבן הגדולה

תעלת המים החשמונאית

תעלת המים החשמונאית

תעלת המים החשמונאית

מעבר הסתרים

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור