הקרן למורשת הכותל המערבי

נהלי הכנסת ספרי תורה לכותל

שאלה: מה הנוהל של הכנסת ספרי תורה לכותל?

תשובה: חל איסור על הכנסת ספר תורה פרטי לכותל לנהלים לחץ כאן https://vanl.ink/Xclhw 

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .