נוהל כניסה חד פעמית של כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה

 1. האזור המתוחם בדרום רחבת הכותל, נועד בעיקרו לשרת את כוחות הביטחון ולהקל על הגעה לבעלי מגבלת נגישות, בעלי מגבלה רפואית וקשישים. על כן, כניסת כלי רכב לאזור זה (להלן:” המתחם“) כפופה לשיקולים ביטחוניים ולצרכיה של משטרת ישראל .בנוסף, בתקופות בעלות רגישות ביטחונית, בהן יש צורך להקצות כוחות שיטור נוספים ,המתחם עומד לרשות משטרת ישראל לפי הצורך. במקרים בהם יש קהל גדול ברחבה, או בשל אילוצי בטיחות, הכניסה עם רכב למתחם הינה מוגבלת מאוד.
 2. לנוכח החשיבות בהנגשת הכותל המערבי לציבור וכן בצרכים התפעוליים, הרי שבימי שגרה (ימי חול), ועל בסיס מקום פנוי בלבד (בדר”כ בשעות שאינן שעות פעילות), מתאפשרת כניסה חד פעמית בתאום מראש לרכב למתפללים ומבקרים מהסוגים הבאים:
  • נכים בעלי מגבלת נגישות.
  • בעלי מגבלה רפואית (כמו חולי אונקולוגיה, חולי דיאליזה וכדו.)’
  • מבוגרים (מגיל 75).
  • נשים בהריון מתקדם.
  • יולדת (למשך עד חודש מהלידה)
  • אורחים רשמיים של מדינת ישראל ודיפלומטים.
  • אנשי דת ומנהיגי קהילות, חברי כנסת, שרים, אישי ציבור בתפקיד רשמי, שופטים, דיינים, חברי מועצת עיריית ירושלים, עיתונאים, בעלי תפקיד הקשורים לכותל המערבי ורבנים ראשיים לשעבר.  –  בכפוף לשליחת טופס הצהרה חד פעמי. 
  • חתנים וכלות מ – 5 ימים לפני החתונה ובמשך 7 ימי משתה (בהצגת הזמנה).
  • תפילה מאורגנת בעת צרה .
  • עצרת תפילה (רבני העצרת וספקים.)
 3. תתאפשר כניסת כלי רכב למתחם לספקים, נותני שירות, בעלי תפקיד, אורחי הקרן ומוזמנים, על בסיס מקום פנוי לצורך הפעילות השוטפת של הקרן וכן תתאפשר כניסת ספקים. מוזמנים ונותני שירותים של מוסדות המצויים ברחבת הכותל ומוזמנים לאירועי הקרן למורשת הכותל.
 4. בשעות תפילת נץ החמה תתאפשר כניסת כלי רכב על פי נוהל נפרד. נוהל חניה בנץ
 5. יצוין כי מעבר כלי רכב בשער יפו בין השעות 09:00 ל 18:00 הינו לכלי רכב מאושרים בלבד. מתפלל/מבקר המבקש להגיע בשעות אלו, עליו להסדיר את מעבר כלי הרכב בשער יפו באמצעות פניה לעירית ירושלים בטלפון

.2180*

 1. אין כניסה של כלי רכב בשבתות וחגים למעט כלי רכב מבצעיים, בתפקיד, של כוחות בטחון ורפואה.
 2. לא תתאפשר כניסת כלי רכב בעלי אופי מסחרי או שיווקי.
 3. לצורך תיאום הכניסה יש להתקשר 02-6260969
 4. מובהר כי אין כל התחייבות לאפשר כניסה חד פעמית וכי הדבר תלוי במשתנים שונים המנויים לעיל.
 5. הנוהל נכתב בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

חדש – מסלול הגשר הגדול

המסע לירושלים

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

חדש – מרכז שרשרת הדורות

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור