נוהל כניסה חד פעמית של כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה

שעות המענה הטלפוני של מוקד החניה הורחבו ומהיום שעות המענה יהיו בימים א’-ה’ מהשעה 8.00 בבוקר ועד השעה 23.00 בלילה וביום ו’ מהשעה 8.00 בבוקר ועד השעה 14:00 בקיץ
בחורף עד השעה 13:00.

הכניסה בתאום מראש בלבד ,באמצעות מוקד החניה בטלפון 02-6260969 או במייל: [email protected] או בפקס :02-6667014
יש להצטייד מראש  במספר תעודה זהות, מספר רכב וסוג רכב.

 

  1. האזור המתוחם בדרום רחבת הכותל. נועד בעיקרו לשרת את כוחות הביטחון ולהקל על הגעה לבעלי מגבלת נגישות, בעלי מגבלה רפואית וקשישים. על כן , כניסת כלי רכב לאזור זה (להלן : “המתחם” ) כפופה לשיקולים ביטחוניים ולצרכיה של משטרת ישראל . בנוסף , בתקופות בעלות רגישות בטחונית . בהן יש צורך להקצות כוחות שיטור נוספים, המתחם עומד לרשות משטרת ישראל לפי הצורך. במקרים בהם יש קהל גדול ברחבה, או בשל אילוצי בטיחות, הכניסה עם רכב למתחם הינה מוגבלת מאוד. לפיכך, ייתכנו מצבים בהם לא תתאפשר כניסה של כלי רכב, לרבות כלי רכב שקיבלו אישור לכניסה חד פעמית, כמפורט בנוהל זה, לעיתם אף ללא מתן הודעה מראש.
  2. לנוכח החשיבות בהנגשת הכותל המערבי לציבור וכן בצרכים התפעוליים, הרי שבימי שגרה )ימי חול ,( ועל בסיס מקום פנוי בלבד )בדר”כ בשעות שאינן שעות פעילות ,( מתאפשרת כניסה חד פעמית בתאום מראש בלבד לרכב למתפללים ומבקרים מהסוגים הבאים:
   • נכים בעלי מגבלת נגישות.
   • בעלי מגבלה רפואית (כמו חולי אונקולוגיה, חולי דיאליזה וכדו’), בכפוף להצגת מסמך רפואי.
   • מבוגרים (מגיל 75).
   • נשים בהריון מתקדם.
   • יולדת (למשך חודש מהלידה)
   • אורחים רשמיים של מדינת ישראל ודיפלומטים.
   • אנשי דת ומנהיגי קהילות, חברי כנסת, שרים, אישי ציבור בתפקיד רשמי, שופטים, דיינים, חברי מועצת עיריית ירושלים, עיתונאים, בעלי תפקיד הקשורים לכותל המערבי ורבנים ראשיים לשעבר.
   • חתנים וכלות מ – 5 ימים לפני החתונה ובמשך 7 ימי משתה (בהצגת הזמנה).
   • תפילה מאורגנת בעת צרה.
   • עצרת תפילה (רבני העצרת וספקים)
  3. תתאפשר כניסת כלי רכב למתחם לספקים, נותני שירות, בעלי תפקיד, אורחי הקרן ומוזמנים, על בסיס מקום פנוי לצורך הפעילות השוטפת של הקרן וכן תתאפשר כניסת ספקים. מוזמנים ונותני שירותים של מוסדות המצויים ברחבת הכותל ומוזמנים לאירועי הקרן למורשת הכותל.
  4. בשעות תפילת נץ החמה תתאפשר כניסת כלי רכב על פי נוהל נפרד. -נוהל חניה בנץ
  5. יצוין כי מעבר כלי רכב בשער יפו בין השעות 09:00 ל 18:00 הינו לכלי רכב מאושרים בלבד. מתפלל/מבקר שניתן לו אישור כניסה זמנית לחניה ברחבת הכותל, תוסדר כניסתו גם לשער יפו.
  6. אין כניסה של כלי רכב בשבתות וחגים למעט כלי רכב מבצעיים, בתפקיד, של כוחות בטחון ורפואה.
  7. לא תתאפשר כניסת כלי רכב בעלי אופי מסחרי או שיווקי.
  8. לצורך תיאום הכניסה יש להתקשר 02-6260969.
  9. ידוע למבקש האישור כי ייתכן והוא יידרש להציג תעודת זהות (כולל ספח, במקרה והאישור ניתן עבור ילד), וזאת כתנאי לכניסת כלי הרכב לחניה. מודגש כי סירוב להציג תעודת זהות כאמור תמנע את הכניסה לחניה.
  10. ככלל, משך החניה ברחבת הכותל מוגבל ל- 60 דקות בלבד מרגע הכניסה לחניה. חריגה ממשך זמן החניה המרבי עלולה למנוע קבלת אישור לכניסה נוספת של כלי הרכב לרחבת הכותל בעתיד.
  11. מובהר כי אין כל התחייבות לאפשר כניסה חד פעמית וכי הדבר תלוי במשתנים שונים המנויים לעיל.
  12. הנוהל נכתב בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

חדש – מסלול הגשר הגדול

מבט אל העבר

המסע לירושלים

חדש – מרכז שרשרת הדורות

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .