נוהל כניסה חד פעמית של כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה

כ"ב טבת, תשפ"ד 3 ינואר, 2024

שעות המענה הטלפוני של מוקד החניה הורחבו ומהיום שעות המענה יהיו בימים א'-ה' מהשעה 8.00 בבוקר ועד השעה 18:00 אחה"צ
וביום ו' מהשעה 8.00 בבוקר ועד השעה 14:00 בקיץ –
בחורף עד השעה 13:00.
הכניסה בתאום מראש בלבד ,באמצעות מוקד החניה בטלפון 02-6260969 או במייל: [email protected] או בפקס :02-6667014
יש להצטייד מראש במספר תעודה זהות, מספר רכב וסוג רכב.

 1. נוהל זמני לחניה של כלי רכב באזור המתוחם בדרום רחבת הכותל העליונה
  נוהל רישיון כניסה חד פעמי
  בשל הצורך בשיפוץ ותחזוקת מבנה השירותים הקבוע בבית שטראוס הוחלט להציב מבנה שירותים זמני על שטח החניה שברחבה באופן שיצמצם את שטחי החניה בהיקף משמעותי. כתוצאה מכך יש צורך לקבוע נוהל חניה זמני שיהיה מצומצם יותר מנוהל החניה הקבוע.
  נוהל החניה הזמני יישאר בתוקפו עד כל עוד לא יפורסם נוהל חניה אחר במקומו.

  כללי

  האזור המתוחם בדרום מערב רחבת הכותל (להלן : "המתחם" ) מיועד לאפשר חניה לצרכים הבאים לפי סדר חשיבות יורד: כוחות הביטחון וההצלה, בעלי מוגבלויות בשל מצב בריאותי או גיל (ובמיוחד אלה הפוקדים את הכותל באופן קבוע), תפעול וכניסת אנשי ציבור לרחבת הכותל, תפעול מוסדות שלהם כניסה סטטוטורית חוקית מרחבת הכותל.
  החניה תתאפשר רק במקומות בהן היא אינה מנוגדת לתכנית הסטטוטורית התקפה.
  רחבת החניה תנוהל על ידי הקרן למורשת הכותל (להלן: "הקרן") בהתאם לנוהל זה, בכפוף להנחיות משטרת ישראל (להלן: "המשטרה") והממונה על הכותל המערבי ורחבתו (להלן: "הממונה").
  בשל אילוצי ביטחון ברחבת הכותל ובהר הבית, אירועים המוניים ברחבת הכותל, אילוצים תפעוליים וכדומה, כל אישורי הכניסה הם על בסיס מקום פנוי בלבד וללא כל התחייבות שהכניסה למתחם אכן תתאפשר.
  לא תתאפשר חניה בשבתות וחגי ישראל.
  בימים בהם צפויים או מתרחשים אירועים המצריכים התארגנות ביטחונית מיוחדת, או אירועים המצריכים התארגנות תפעולית מיוחדת, לא תתאפשר חניה במתחם כלל, למעט חנייה של כלי רכב מבצעיים, בתפקיד, של כוחות הביטחון וההצלה ושל גורמים נדרשים מטעם הקרן. הקרן תעדכן ככל הניתן בנוגע לאירועים אלה באתר הקרן אולם יתכנו מקרים שבהם הכניסה לא תתאפשר כלל גם ללא הודעה מוקדמת.
  הנוהל מנוסח בלשון זכר אך הוא מכוון לנשים וגברים כאחד.

  תנאים ברישיון

  רישיון כניסה חד פעמי יכול להיות מותנה באחד או יותר מהתנאים הבאים:
  תנאי הנוגע לשעת הכניסה לחניון.
  תנאי הנוגע למשך זמן החניה שמאפשר הרישיון – ככלל החניה היא למשך שעה אחת בלבד;
  תנאי הנוגע למטרת הרישיון (רישיון להורדה והעלאה של נוסעים בלבד, רישיון לפריקת סחורה או ציוד בלבד);
  כל תנאי רלוונטי אחר.

  קריטריונים לרישיון חד פעמי
  מי שעומד באחד מהקריטריונים הבאים רשאי להגיש בקשה לרישיון כניסה חד פעמי:
  נכים בעלי תו נכה ישראלי בתוקף לפיו הם נזקקים לכיסא גלגלים, בכפוף להצגת התו בעת הכניסה לחניה, בכפוף לשליחת צילום התו לבדיקה מוקדמת במוקד החניה.
  נכים בעלי תו נכה ישראלי בתוקף שהינם בעלי אישור רפואי לפיו יש להם מגבלה רפואית המשפיעה על יכולת ההליכה באופן משמעותי, בכפוף לשליחת צילום התו והאישור הרפואי לבדיקה מוקדמת במוקד החניה.
  בעלי מגבלה רפואית משמעותית (כמו חולי אונקולוגיה, חולי דיאליזה וכדו') שלהם אישור רפואי, בכפוף לשליחת צילום האישור לבדיקה מוקדמת במוקד החניה.
  מבוגרים מגיל 75 ומעלה, בכפוף להצגת תעודת זהות בעת הכניסה לחניה.
  אורחים רשמיים של מדינת ישראל, הקרן למורשת הכותל ודיפלומטים.
  שרים, חברי כנסת, רבנים ראשיים, שופטים או דיינים, מכהנים או בדימוס;
  חברי מועצת עיריית ירושלים, אישי ציבור בתפקיד רשמי, עיתונאים או בעלי תפקיד רשמי הקשורים לכותל המערבי;
  אנשי דת ומנהיגי קהילות.
  בעת עצרת תפילה– מארגני העצרת וספקים.
  בעת תפילה מאורגנת בעת צרה – באי התפילה.
  חתנים וכלות 3 ימים לפני חופתם ובמשך שבעת ימי המשתה, בכפוף להצגת הזמנה.
  במקרים בהם מתחייבת חניה במתחם תוגבל החניה בתנאים הנוגעים למשך זמן החניה (ככל הניתן לא יותר משעה), לחלקי היממה שבהם ניתן הרישיון (עם עדיפות לשעות הערב) וכדומה.
  בכל מקרה הכניסה והחניה הם על בסיס מקום פנוי בלבד ובתאום מראש. מובהר כי אין כל התחייבות לאפשר כניסה חד פעמית וכי הדבר תלוי במשתנים שונים לרבות מצבי חירום, אירועים המוניים, צרכים תפעוליים, מצב התפוסה במתחם וכדומה.

  אופן הגשת הבקשה לרישיון כניסה חד פעמי
  ניתן להגיש את הבקשה בהתאם לנוהל זה כל עוד הוא עומד בתוקפו ומפורסם באתר האינטרנט של הקרן בכתובת www.thekotel.org.
  ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  בטלפון 02-6260969.
  באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected];
  באמצעות פקס' שמספרו: 02-6667014;
  בכל דרך אחרת שעליה תורה הקרן.
  הבקשה תוגש בצירוף פרטי זיהוי של המבקש ושל הרכב שלגביו מבוקשת הבקשה, מספר טלפון סלולרי לצורכי תקשורת (ככל שיש) וכן מסמכים רלוונטיים ככל שישנם וככל שניתן להגישם (אישורים רפואיים, תעודת חבר כנסת וכדומה).
  הבקשה תוגש ככל הניתן 24 שעות לפני מועד הכניסה המבוקש.

  הליך אישור הבקשות

  הקרן תבחן את עמידת הבקשות על פי תנאי הזכאות המפורטים לעיל.
  בקשות לרישיון חד פעמי שתעמודנה בתנאי הזכאות תאושרנה באופן טלפוני או בכל אופן אחר עליו תחליט הקרן.
  יודגש כי גם אם ניתן רישיון כניסה חד פעמי, אין הוא מבטיח את הכניסה בפועל שכן הכניסה בפועל הינה בכפוף להצגת אישורים מתאימים לסדרן בעת הכניסה בפועל, על בסיס מקום פנוי, על פי שיקול דעתה של הקרן בנוגע למצב התפעולי במתחם בעת הכניסה עצמה ובכפוף להנחיות משטרת ישראל.
  מובהר כי כניסת הרכב לרחבת הכותל המערבי מותנית בזיהוי כלי הרכב באמצעות מערכת זיהוי ובקרה אשר בין היתר מצלמת את כלי הרכב.

  סייגים

  הקרן ו/או משטרת ישראל רשאים שלא לאשר בקשה, או לאשרה בתנאים כאמור בסעיף 8 לעיל, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להנחיות משטרת ישראל והממונה.
  הכניסה בפועל מותנית בהצגת תעודה מזהה ולעיתים אף בהצגת אישורים שונים לפי התנאים ברישיון ולפי הצורך, ובציות להוראות סדרני החניה. סירוב להציג תעודה מזהה או אישורים נדרשים או לציית לסדרני החניה יוביל לסירוב לאשר את כניסת הרכב למתחם.
  במקרי צורך דחוף ומיידי רשאית הקרן לבקש מבעל רישיון לפנות את רכבו מהמתחם גם אם הוא לא הפר את תנאי הרישיון ועל בעל הרישיון לפנות את רכבו במהירות האפשרית. סדרני הקרן רשאים לבקש מהחונים להשאיר את מפתחות הרכב בפיקדון אצלם. הם רשאים גם לדרוש מכל חונה להשאיר פרטי התקשרות עימו למקרה של צורך בפינוי הרכב או הזזתו. החונה מתחייב כי יהיה זמין לפנוי או הזזה כאמור בתוך 6 דקות מההתקשרות עימו וכי אמצעי ההתקשרות יהיה פעיל וזמין.
  הקרן רשאית לשנות נוהל זה מעת לעת, לרבות עדכון הקריטריונים להגשת בקשה, ביטול הרישיונות הקיימים ודרישה להגשת בקשות מחודשת בהתאם לקריטריונים החדשים וכדומה, והודעה על כך תפורסם באתר הקרן.
  בכל מקרה לא תתאפשר כניסת כלי רכב בעלי אופי מסחרי או שיווקי.
  הוראות מעבר
  נוהל זה מבטל כל נוהל שקדם לו והוא יישאר בתוקפו כל עוד לא יפורסם נוהל חניה אחר במקומו.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .