נוהל הכנסת ספרי תורה לרחבת הכותל המערבי

1 .רקע
 בכותל המערבי ישנם למעלה מ- 100 ספרי תורה, ספרדים ואשכנזים, לשימוש המתפללים .
עלות ספר תורה נעה בין 20,000 $ ל- 40,000 $. על רקע תופעה של גניבת ספרי תורה ברחבי
הארץ, ישנו חשש של גניבת ספרי תורה מרחבת הכותל המערבי .
 לאחרונה, התחדשו ניסיונות שהיו מוכרים מן העבר להכניס ספרי תורה לצורך עריכת טכסים
דתיים שלא על פי מנהג המקום ברחבת הכותל המערבי, בניגוד לפסיקת בית המשפט בהליך
דנג"ץ 4128/00 , מנכ"ל משרד ראש הממשלה נ' הופמן. על רקע האמור, נקבע נוהל זה.

2 .נוהל
 לא יוכנס ספר תורה לרחבת הכותל לרבות הרחבה העליונה, אלא אם ניתן לכך אישור מאת רב
הכותל המערבי. אישור כאמור יינתן, אם ראה רב הכותל שהתקיימו נסיבות מיוחדות
המצדיקות זאת, כגון: טכס הכנסת ספר תורה, ריבוי מתפללים המוביל לקיום מנייני תפילה
גם ברחבה העליונה ועוד. לא יינתן אישור כאמור, אם קיים חשש סביר שהפעילות המבוקשת
תיערך שלא על פי מנהג המקום.
 המאבטחים בכניסה אל רחבת הכותל המערבי רשאים למנוע הכנסה של ספר תורה שלא אושרה
על ידי רב הכותל. נמצא שהוכנס ספר תורה לרחבת הכותל, לרבות הרחבה העליונה, שלא
בהתאם לאמור בסעיף 1 תפעל המשטרה להוצאתו מן הרחבה.

.

תוכן עניינים

הכותל המערבי

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

אתרי מנהרות הכותל

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .