תמונת רחבת התפילה

דגל ישראל

חיילים

מגדל בשמים, עץ זית מעובד ומגולף, שנהב, ירושלים, המחצית השנייה של המאה ה-19

הכותל המערבי על גבי גלויה משנות ה-20 של המאה ה-19

פסח בכותל המערבי

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .