תמונת עבודות הרחבה של רחבת התפילה וריצוף מחדש. תשס”ד, 2004

העמקת רחבת הכותל ראשית תשכ”ח שלהי 1967. ורנר בראון

מלחמת ששת הימים. אילן ברונר, לע”מ

יד על אבני הכותל

מתפללים בסמוך לקיר שניצב מול הכותל המערבי ויצר את הסמטה

גלוית תצלום רחבת הכותל בשלהי המאה ה-19

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור