תמונת לובי סיום סיור שרשרת הדורות

מרכז שרשרת הדורות

מסדרון הנופלים

פינוי פתקים מאבני הכותל המערבי

המסע לירושלים

אפרים משה ליליין, העתק-אור (הליוגרוור, תרפ"א, 1921) על-פי תצריב מקורי משנת ה'תרע"ג, 1913

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .