תמונת ירושלים בתפארתה

מרכז שרשרת הדורות

לובי סיום סיור שרשרת הדורות

חנוכה ה’תשכ”ט, 1968 (דוד חריס)

אפרים משה ליליין, תצריב על-פי תצלום, תרס”ה, 1905

גלוית תצלום רחבת הכותל בשלהי המאה ה-19

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור