תמונת יום ירושלים

יום ירושלים

יום הזיכרון

קופת צדקה, עץ זית מגולף. ירושלים המאה ה-19

תשעה באב

שופר

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .