תמונת העמקת רחבת הכותל ראשית תשכ”ח שלהי 1967. ורנר בראון

עבודות הרחבה של רחבת התפילה וריצוף מחדש. תשס”ד, 2004

העמקת רחבת הכותל ראשית תשכ”ח שלהי 1967. ורנר בראון

יום הזיכרון

אבני הכותל

רחבת התפילה

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור