תמונת הכותל בלילה

השבעה

חיילים

המסע לירושלים

ויליאם הנרי ברטלט, אנגלי, תצריב צבוע ביד, ה’תרי”ב, 1842

גלויה בהוצאת “ביגלס” (Beagles), אלכסנדריה

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור