כ"ד כסלו התשפ"ה
25/12/2024

IMG-20231212-WA0031
לקראת חג חנוכה תשפ"ה (2024), הכנו עבורכם לוח זמנים שימושי עם כל התאריכים והמועדים החשובים שצריך לדעת.

כ"ד כסלו התשפ"ו
14/12/2025

חנוכה (4)
לקראת חג חנוכה תשפ"ו (2025), הכנו עבורכם לוח זמנים שימושי עם כל התאריכים והמועדים החשובים שצריך לדעת.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .