תפילות בכותל

תפילה

תפילה

תפילה

ספר תורה

תפילה

אבא ובן בכותל המערבי

סליחות בכותל

הגבהה לספר תורה

הגבהה לספר תורה

הגבהה לספר תורה

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .