גלויות הכותל

מתוך סדרת גלויות שנדפסה בקהיר ובה תצלום מאת האחים היוונים זנגקי, אשר פעלו בשלהי המאה ה-19

על פי הדפס רב-ההשפעהשל אלכסנדר בידא

גלויה בהוצאת "ביגלס" (Beagles), אלכסנדריה

גלויה בהוצאת Fr. Vester & Co ירושלים

גלויה שהודפסה באיסמעיליה

גלויה בהוצאת פ' בלטינסטר (P. Baltinester), ירושלים

גלויה ובה תצלום הכותל המערבי בכיוון דרום

מתפללים סמוך לכותל המערבי, שנות ה-30 של המאה ה-19

גלויה בהוצאת Uvachrom A.G מינכן

הכותל המערבי במבט מדרום לצפון על-גבי גלויה משנות ה-20 של המאה ה-19

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .