גלויות הכותל

מתוך סדרת גלויות שנדפסה בקהיר ובה תצלום מאת האחים היוונים זנגקי, אשר פעלו בשלהי המאה ה-19

על פי הדפס רב-ההשפעהשל אלכסנדר בידא

גלויה בהוצאת "ביגלס" (Beagles), אלכסנדריה

גלויה בהוצאת Fr. Vester & Co ירושלים

גלויה שהודפסה באיסמעיליה

גלויה בהוצאת פ' בלטינסטר (P. Baltinester), ירושלים

גלויה ובה תצלום הכותל המערבי בכיוון דרום

מתפללים סמוך לכותל המערבי, שנות ה-30 של המאה ה-19

גלויה בהוצאת Uvachrom A.G מינכן

הכותל המערבי במבט מדרום לצפון על-גבי גלויה משנות ה-20 של המאה ה-19

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור