אבני הכותל

דגל ישראל

חיילים

תפילה על אבני הכותל

תפילה על אבני הכותל אבא ובן

חיילים בכותל

אנשים מכל העולם מתפללים בכותל

ילד מתפלל על אבני הכותל

תפילה עם תפילן בן אבני הכותל

תהלים בכותל

תפילה באבני הכותל

טעון עוד תמונות
אין עוד תמונות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

Amis et frères juifs résidents en France vivants en ces derniers temps des jours compliqués de violence et de saccages , nous vous invitons à formuler ici vos prières qui seront imprimés et déposées entre les prières du Mur des lamentations .