Фонд наследия Стены Плача

תיאור תחומי האחריות של הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן –"הקרן" או "העמותה") שבאחריות משרד ראש הממשלה, נוסדה בחודש אוקטובר 1988. הקרן הוקמה לצורך ביצוע עבודות פיתוח , שימור ואחזקה של הכותל המערבי, ניהול החפירות במנהרות הכותל, פיתוח ותשתית, תצוגה של תערוכות והוצאת פרסומים בקשר לכותל. מטרתה של הקרן היא להפוך את הכותל המערבי – שריד בית מקדשנו, לאבן שואבת להמוני בית ישראל, מתוך רצון להעמיק ולהעצים את הקשר אליו. מיד לאחר מלחמת ששת הימים התחיל משרד הדתות את מבצע חשיפת הכותל המערבי מבצע חפירה מסובך בו נחפר הכותל מתחת לשכונות המגורים שנבנתה בצמוד לו. 20 שנה נחפרה המנהרה בקשיים גדולים תוך חשיפה של ממצאים ארכיאולוגיים שרק המילה "מדהימים" יאה להם. על הקרן למורשת הכותל הוטל להמשיך במבצע ולהוציאו לאור העולם. בשיקול דעת וזהירות תוך התחשבות במכלול היבטים ושיקולים דתיים, תיירותיים, ארכיאולוגיים, ביטחוניים ועוד, ובפיקוח הלכתי ומדעי המשיכה הקרן במלאכת החשיפה, סנטימטר אחר סנטימטר, כדי לגלות את ירושלים בימי תפארתה. נחשפו שכיות חמדה - ממצאים ארכיאולוגיים חשובים ביותר להבנת ההיסטוריה של העיר. ונוצרה "מנהרת זמן" תרתי משמע אל ימי הפאר של ירושלים. פתיחת המנהרות לקהל הרחב הצריכה התמודדות עם פתרונות הנדסיים ובטיחותיים מורכבים חלקם ייחודיים: טיפול בשפכים, הכשרת מסלולי הליכה, תעבורת נכים, מיזוג, שילוט, תאורה, יצירת עזרי הדרכה, הכשרת מדריכים, מערכת הזמנות ותחזוקה שוטפת. היום פועל האתר "מנהרות הכותל" כמרכז תיירות משוכלל, ועוברים בו מאות אנשים מידי יום, ובסך הכול מאז פתיחתו עברו בו למעלה מארבעה מיליון מבקרים. ולמעשה מדובר באתר התיירות המדהים ביותר בירושלים, אולי בישראל כולה. במקביל להסדרת הביקור במנהרות הכותל, המשיכה הקרן גם בפיתוח רחבת הכותל המערבי. ריצוף הרחבה והרחבת אזור התפילה, מערך שירותים, הסדרת כיכר לתחבורה הציבורית והכשרת חנייה, שילוט ותאורה, שיפור מערך הביטחון, גדרות ביטחון, בניית ביתני שמירה, הקמת פתחי מילוט מהרחבה, מערכת תקשורת ועוד. כל זאת בתאום עם המשרדים השונים הנוגעים בדבר: משרד התיירות, המשרד לביטחון פנים, משרד התחבורה, עירית ירושלים ועוד. בנוסף לאמור לעיל בהיבט החינוכי מקיימת הקרן טקסי וסיורי בר/ בת מצווה למגזרים שונים, מעודדת ביקורי חיילים, תיירים, תלמידים, משפחות ועוד. הקרן העמידה לרשות המבקרים את מדריכיה. לאחרונה עסוקה הקרן בבניית בית מורשת הקרן מרכז מבקרים, מרכז חינוכי ומרכז מידע וכל אלו יהוו יחד מעין קרית חינוך שתטמיע במבקרים את מורשת הכותל המערבי.

Фонд наследия Стены Плача – это государственная организация, созданная министерством по делам религий в 1988 году (5748 году по еврейскому календарю) с целью сохранения, развития и благоустройства комплекса Стены Плача и расположенных под ней туннелей. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы превратить единственную уцелевшую часть нашего священного Храма в источник вдохновения для евреев всего мира. Организация стремится увековечить нашу связь со Стеной Плача и сделать ее символом возрождения былой славы, способным укрепить национальный и моральный дух еврейского народа. В июне1967 года, сразу после окончания Шестидневной войны, министерство по делам религий начало проводить в районе Стены Плача археологические работы. Проект был очень сложным, поскольку раскопки велись под жилым кварталом, построенным в непосредственной близости от Стены. Сопряженная с массой трудностейработа продолжалась более 20 лет, и в ее результате были обнаружены невероятно ценные находки. Ответственность за дальнейшую реализацию проекта и открытие туннелей широкой публике была поручена Фонду наследия Стены Плача. Фонд продолжил проводить раскопки, сантиметр за сантиметром обнажая древние реликвии и раскрывая прошлое Иерусалима во всем его великолепии. Работы велись с большой основательностью, при этом принимались во внимание различные туристические, археологические и религиозные факторы, соображения безопасности, еврейские галахические постановления и научные требования. Среди археологических находок были обнаружены прекрасные орнаменты, представляющие большую ценность для понимания истории города. Был создан «туннель времени», отправляющий нас обратно в славное прошлое Иерусалима. Чтобы открыть туннели Стены Плача, было необходимо решить ряд технических задач и обеспечить требования безопасности: провести канализацию, подготовить дорожки для посетителей, оборудовать проходы для лиц с ограниченными возможностями, организовать системы указателей, освещения и вентиляции воздуха. Среди прочего требовалось провести обучение гидов, запустить программу бронирования мест и создать эффективную систему техобслуживания. В настоящее время туннели Стены Плача представляют собой тщательно организованный туристический объект, который ежедневно посещают сотни туристов. С момента открытия там побывало более четырех миллионов человек. Туннели можно по праву назвать одной из наиболее значимых достопримечательностей Иерусалима и, возможно, всего Израиля. Помимо подземных работ Фонд продолжает заниматься благоустройством площади перед Стеной Плача. Этот проект включает в себя смену тротуарных плит на верхней и молитвенной площадях, строительство туалетных комнат, подготовку указателей, освещения, парковки и мест для общественного транспорта в районе Стены, усовершенствование системы безопасности, охранных ограждений и кабин контролируемого входа и выхода, организацию системы связи и путей эвакуации. Этот проект проводится совместно с различными государственными учреждениями, в частности с министерствами туризма, транспорта и внутренней безопасности, мэрией Иерусалима и другими ведомствами. Помимо прочего Фонд активно занимается образовательными программами. Он организует бар мицвы и бат мицвы, а также экскурсии для различных групп населения: солдат, студентов, туристов, семей с детьми и других категорий посетителей. Экскурсионные путеводители теперь доступны на разных языках мира. В последние годы Фонд участвует в строительстве Центра наследия Стены Плача. Этот информационно-образовательный центр со временем станет частью большого комплекса, посвященного религиозно-историческому наследию Стены Плача.

הורדה (1)

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

האתר נמצא בשלבי בנייה 

programming

לכל שאלה או בעייה ניתן לפנות למייל [email protected] 

במידה ומצלמות האינטרנט המשדורות ביוטיוב לא עובדות ואתם עם מסנן תוכן יש לפנות לספק המסנן כדי לפתוח את השידור 

Skip to content