תמונת יונה בכותל

חייל

הכותל

מתוך סדרת גלויות שנדפסה בקהיר ובה תצלום מאת האחים היוונים זנגקי, אשר פעלו בשלהי המאה ה-19

ויליאם הנרי ברטלט, אנגלי, תצריב צבוע ביד, ה'תרי"ב, 1842

תפילה על הכותל המערבי

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור ליחידים