תמונת גלויה שהודפסה באיסמעיליה

מתוך סדרת גלויות שנדפסה בקהיר ובה תצלום מאת האחים היוונים זנגקי, אשר פעלו בשלהי המאה ה-19

על פי הדפס רב-ההשפעהשל אלכסנדר בידא

העמקת רחבת הכותל ראשית תשכ”ח שלהי 1967. ורנר בראון

חדר עמודי האומה

תעלת המים החשמונאית

All articles loaded
No more articles to load

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור