צמחונות ואחרית הימים

פרשת ראה - תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
במאה וחמישים השנים האחרונות, הולכת ומתפשטת בעולם תנועת הצמחונות: אכילת תפריט המורכב אך ורק מן הצומח, ולא מן החי. הצמחונות רואה באכילת בשר מן החי אכזריות והשחתה מוסרית, ואפילו רצח.

שאלה חיונית ביותר עולה מאליה: מהו היחס של א-לוקים כלפי אכילת בעלי חיים?
דומה, כי אין תשובה ברורה ואחידה לסוגיה זו, השנויה במחלוקת בקרב הפרשנים והוגי הדעות ביהדות: יש הנוקטים בגישה הרואה באדם – הנברא בצלם א-לוקים – יצור נעלה יותר מבעלי החיים; ובבעלי החיים – בריות שנבראו לצורכי האדם. על פי גישה זו אין כל פגם מוסרי באכילת בשרם של בעלי החיים. לעומתם, יש המדגישים את המצוות האוסרות על צער בעלי חיים, ומסיקים כי באופן אידאלי אין לאדם אכול בשר בעלי חיים.

מתוך התבוננות במצווה המופיעה בפרשת השבוע – פרשת ראה – ניתן למצוא גישה אמביוולנטית כלפי אכילת בשרם של בעלי החיים:

כי ירחיב ה’ א-לוקיך את גבולך… ואמרת: ‘אוכלה בשר!’ כי תאווה נפשך לאכול בשר; בכל אוות נפשך תאכל בשר… רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר!
(דברים יב, כ-כג)

א-לוקים מתיר אם כך לאכול בשר בעלי חיים, אך אוסר לאכול את דמם, שכן “הדם הוא הנפש”, כלומר, נפש הבהמה שוכנת בדמה, ואין ראוי לאכול את הנפש.

מצד אחד, ניתן לראות כאן היתר גורף של אכילת בעלי חיים, מאלו שהתורה התירה לאכול. מצד שני, טמונה בהוראה זו רגישות לכך שגם בבהמה שוכנת ‘נפש’, ואין ראוי לאכול דם שבו מתבטאת חיוניותה של הנפש.

מעיון במקורות אחרים בתורה, אנו עשויים לגלות מורכבות נוספת בסוגיה זו. בסיפור בריאת העולם נאמר, כי א-לוקים נתן לאדם הראשון “את כל עשב זורע זרע… ואת העץ אשר בו פרי עץ… לכם יהיה לאוכלה” (בראשית א, כט) – א-לוקים התיר לאדם להשתמש בצומח לצורכי אכילה, אך לא בחי. בדור מאוחר יותר, לאחר שיצא נוח מן התיבה לאחר המבול, נאמר לו: “כל רמש אשר הוא חי – לכם יהיה לאוכלה, כירק-עשב נתתי לכם את כל” (בראשית ט, ג) – א-לוקים הרחיב את היתר האכילה מן הצומח אל החי.

כעת יש לשאול:
מה נשתנה בין קודם המבול לאחר המבול? ומהי המציאות האידיאלית?

הרב אברהם יצחק קוק, הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, שוטח את משנתו המהפכנית במסה ‘חזון הצמחונות והשלום’. לשיטתו, על אדם הראשון נאסר לאכול בשר בעלי חיים, כיוון שזו המציאות המוסרית האידאלית; אולם, מצב זה בו חוקי המוסר חלים על בעלי החיים ועל האדם בשווה, הוביל לכך שבני האדם הידרדרו וחיקו את אופי התנהלותם של בעלי החיים: שרירותי ונטול מוסר ותבונה; הידרדרות זו גררה בעקבותיה את המבול. לאחר המבול, בכדי לתקן מצב זה, הרחיק א-לוקים את אדם מבעלי החיים באמצעות כך שלא יחולו חוקי המוסר על בעלי החיים.

זו הסיבה שהתורה מקדימה להיתר אכילת בשר את התיאור: “ואמרת: ‘אוכלה בשר!’ כי תאווה נפשך לאכול בשר”; א-לוקים תולה את היתר אכילת בשר במצב הנפש המקולקלת של האדם, שהובילה אותו לכך שאין הוא חש התנגדות פנימית לאכילת בשר בעלי החיים.

הרב קוק מתאר, כי באחרית הימים בני האדם ילכו ויזדככו עד כדי כך, שהחלת המוסריות האנושית כלפי בעלי חיים, לא תגרום לבני האדם להתדרדר לכדי דרך חיים בהמית, וגם לא לעוות את סדר העדיפויות המוסרי הראוי, ובני האדם יחושו שוב הבעייתיות שיש באכילת בשר בעלי החיים, וישוב האיסור הא-לוקי הקדום שנגנז מימי ראשית העולם, שאין לאדם ולא לבעל חי רשות לאכול את בשרו של אף בעל חי.

וכך מתאר הנביא ישעיהו את אחרית הימים:

זאב וטלה ירעו כאחד,
ואריה כבקר יאכל תבן,
ונחש עפר לחמו,
לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, אמר ה’.
(ישעיהו סה, כה)

 

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לא׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת חקת

ירושלים
כניסה:
19:08
יציאה:
20:31
תל אביב
כניסה:
19:33
יציאה:
20:33
חיפה
כניסה:
19:34
יציאה:
20:35
באר שבע
כניסה:
19:31
יציאה:
20:31

עובדות מעניינות

רחבת הכותל שאנו מכירים כיום מכילה כ-60 אלף מתפללים. הרחבה משמשת מספר צורות של ביטוי קשר לירושלים כבית כנסת הקרוב ביותר לשרידי בית המקדש הראשון והשני, טקסים רשמיים של מדינת ישראל, השבעות מעמדי הקהל ועוד..
אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

כ״ג בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 22, 2022
רגע לפני החופש הגדול שלחו ילדי אשקלון את הפתקים לכותל המערבי
כ״ב בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 21, 2022
אלוקים מציע להעניש את העם בעונש חמור, ומשה עומד כפרקליט ומרצה את הכעס האלוקי. למעשה, משה פועל כאן כפי
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 19, 2022
מידע למגישים מועמדות לקורס ההכשרה להדרכת סיורים ותכניות חינוכיות- קיץ תשפ”ב 2022 אם מפגש בין העבר להווה מחיה אותך,
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 19, 2022
אהב את המקום והיה מחובר אליו בכל יום גם בשבתות וחגים היה תמיד מגיע לכותל .
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

המסע לירושלים

מרכז שרשרת הדורות

מבט אל העבר

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

חדש – מסלול הגשר הגדול

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור