אמונה בק-ל אחד – אמונה בטוב

ואתחנן - תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
נאומיו של משה רבינו, שנאמרו לפני בני ישראל ממש לפני כניסתם לארץ ישראל, מטרתם הייתה להדגיש את עקרונות האמונה והתורה ולבאר אותם היטב לבני ישראל, בטרם יכנסו לארץ.
IMG  WA

בנאומים אלה מתגלם ההדר והיופי שיש בדרך אותה הנחיל א-לוקים לעמו, והחיבה והאהבה השוררים בקשר זה שבין עם ישראל לא-לוקיו. בפרשת ‘ואתחנן’, ממשיך רצף הנאומים של משה מן הפרשה הקודמת – פרשת ‘דברים’, והם מתמקדים סביב האמונה בא-ל אחד שאין ליצור לו תמונה, פסל ומסכה.

משמעותה של התגלות א-לוקים על הר סיני – מעמד שמתואר אף הוא בפרשה – חורגת הרבה מעבר להיווצרותה של דת חדשה, או התלכדותו של עם חדש סביב הא-ל. רעיון מרחיק לכת הופיע בעולם, רעיון שנשכח במרוצת הדורות מאז ברא א-לוקים את עולמו. ככל שהלכו והתרחקו בני האדם מן הרעיון סביבו נברא העולם, הם יצרו לעצמם משמעות רוחנית והיסטורית דרך עבודת אלילים: ישנם אלים שונים בעולם, ולכל אחד כח אחר. האלים הם אלו שבראו את בני האדם, ולפיכך יש לפנות אליהם ולעבוד אותם. הם מקור הכח ובידם לקבוע את הגורל. עבודת אלילים מתאפיינת בכך שאין היא תופסת את האלים כטובים במיוחד, ולמעט מקרים בודדים גם לא כמי שיש להם אמירה מסוימת כיצד המציאות אמורה להיראות; להיפך, האלים לעיתים הינם שרירותיים בהחלטותיהם, אולם קשר הדוק עימם – דרך עבודת קורבנות, צלמים ופסלים – מסב להם נחת רוח, ועשוי לגרום להם לגמול ביחס מיטיב מצידם.

בעת שהופיע א-לוקים על הר סיני, הופיעה עימו תפיסה תיאולוגית שונה בתכליתה:

אנכי ה’ א-לוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך א-לוקים אחרים על פני! לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ! לא תשתחווה להם, ולא תעבדם!
(דברים ה, ו-ט)

ומשה שב ומתריע בשנית:

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה’ אליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל…
(דברים ד, טו-טז)

ישנו א-ל אחד בלבד, ואין רצונו כי ניצור לו לאף דמות אחרת פסלים או סמלים. אם כך נשאלת השאלה: מהו רצונו? מהי המשמעות של עבודה לא-ל אחד? אם אין ברצונו כי נעבוד לדמותו, מהי דרישתו מאיתנו?

על כך אנו קוראים בפרשה שוב ושוב: משמעות העבודה לא-לוקים גלומה בחוקי הצדק שניתנו בתורה. רצונו של א-לוקים הוא שנעבוד אותו דרך קיום חוקים ומשפטים אלו. חוקים אלה שואפים להביא את העולם ואת האדם אל הצדק האבסולוטי, הא-לוקי, ולהפוך את החיים לישרים יותר וטובים יותר.

ברעיון זה – שהופיע בהתגלות א-לוקים בהר סיני – טמונה משמעות כבירה: א-לוקים אינו דורש מאיתנו דבר עבורו, אלא רק עבורנו, שכן אין חוקים אלה מסבים לו כל הנאה או ממלאים לו כל צורך, הם נכתבו עבור מטרה אחת בלבד:

ויצונו ה’ לעשות את כל החוקים האלה… לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת…
(דברים ו, כד-כה)

שמואל דוד לוצאטו (פרשן תנ”ך, איטליה המאה ה-19) מבאר פסוקים אלה בקיצור ובחן:

המצוות הן מפאת עצמן לטוב לנו, כי בהן יתוקנו ענייני החברה בשלום ובמישור, ומלבד זה, צדקה וזכות תהיה לנו אם נשמור אותן, וזה לפני ה’ שייתן לנו שכר על זה.

אם כך, משמעות האמונה בא-ל אחד הינה שא-לוקים מלא טוב, שהעולם נברא מתוך טוב ושהקשר בין האדם לא-לוקים עובר דרך עיסוק בחוקי הצדק שלו, שמטרתם למלא את העולם בטוב.

 

מזכרות מהכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לא׳ בתמוז ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:

לתרומה

זמני כניסת השבת

פרשת חקת

ירושלים
כניסה:
19:08
יציאה:
20:31
תל אביב
כניסה:
19:33
יציאה:
20:33
חיפה
כניסה:
19:34
יציאה:
20:35
באר שבע
כניסה:
19:31
יציאה:
20:31

עובדות מעניינות

רחבת הכותל שאנו מכירים כיום מכילה כ-60 אלף מתפללים. הרחבה משמשת מספר צורות של ביטוי קשר לירושלים כבית כנסת הקרוב ביותר לשרידי בית המקדש הראשון והשני, טקסים רשמיים של מדינת ישראל, השבעות מעמדי הקהל ועוד..
אבני הכותל הגלויות מספרות את תולדותיו של הכותל מאז החורבן. האבנים ההרודיאניות המקוריות נבדלות מהאחרות במידותיהן ובאופן סיתותן הייחודי עם שתי מערכות שוליים.
צורת הבניה המדורגת של אבני הכותל מלמדת אותנו שחומות הר הבית לא היו זקופות ואנכיות אלא משופעות מעט. ניתן להבחין בתופעה זו בצפייה מרחוק על כותלי הר הבית.

אירועים נוספים

כ״ג בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 22, 2022
רגע לפני החופש הגדול שלחו ילדי אשקלון את הפתקים לכותל המערבי
כ״ב בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 21, 2022
אלוקים מציע להעניש את העם בעונש חמור, ומשה עומד כפרקליט ומרצה את הכעס האלוקי. למעשה, משה פועל כאן כפי
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 19, 2022
מידע למגישים מועמדות לקורס ההכשרה להדרכת סיורים ותכניות חינוכיות- קיץ תשפ”ב 2022 אם מפגש בין העבר להווה מחיה אותך,
כ׳ בסיון ה׳תשפ״ב
יוני 19, 2022
אהב את המקום והיה מחובר אליו בכל יום גם בשבתות וחגים היה תמיד מגיע לכותל .
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מנהרות הכותל – מסלול האבן הגדולה (הקלאסי)

חדש – מסלול הגשר הגדול

מרכז שרשרת הדורות

המסע לירושלים

מבט אל העבר

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור