אמונה בק-ל אחד – אמונה בטוב

ואתחנן - תשפ"א
הגאון הרב שמואל רבינוביץ – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
נאומיו של משה רבינו, שנאמרו לפני בני ישראל ממש לפני כניסתם לארץ ישראל, מטרתם הייתה להדגיש את עקרונות האמונה והתורה ולבאר אותם היטב לבני ישראל, בטרם יכנסו לארץ.
אמונה בק-ל אחד – אמונה בטוב

בנאומים אלה מתגלם ההדר והיופי שיש בדרך אותה הנחיל א-לוקים לעמו, והחיבה והאהבה השוררים בקשר זה שבין עם ישראל לא-לוקיו. בפרשת ‘ואתחנן’, ממשיך רצף הנאומים של משה מן הפרשה הקודמת – פרשת ‘דברים’, והם מתמקדים סביב האמונה בא-ל אחד שאין ליצור לו תמונה, פסל ומסכה.

משמעותה של התגלות א-לוקים על הר סיני – מעמד שמתואר אף הוא בפרשה – חורגת הרבה מעבר להיווצרותה של דת חדשה, או התלכדותו של עם חדש סביב הא-ל. רעיון מרחיק לכת הופיע בעולם, רעיון שנשכח במרוצת הדורות מאז ברא א-לוקים את עולמו. ככל שהלכו והתרחקו בני האדם מן הרעיון סביבו נברא העולם, הם יצרו לעצמם משמעות רוחנית והיסטורית דרך עבודת אלילים: ישנם אלים שונים בעולם, ולכל אחד כח אחר. האלים הם אלו שבראו את בני האדם, ולפיכך יש לפנות אליהם ולעבוד אותם. הם מקור הכח ובידם לקבוע את הגורל. עבודת אלילים מתאפיינת בכך שאין היא תופסת את האלים כטובים במיוחד, ולמעט מקרים בודדים גם לא כמי שיש להם אמירה מסוימת כיצד המציאות אמורה להיראות; להיפך, האלים לעיתים הינם שרירותיים בהחלטותיהם, אולם קשר הדוק עימם – דרך עבודת קורבנות, צלמים ופסלים – מסב להם נחת רוח, ועשוי לגרום להם לגמול ביחס מיטיב מצידם.

בעת שהופיע א-לוקים על הר סיני, הופיעה עימו תפיסה תיאולוגית שונה בתכליתה:

אנכי ה’ א-לוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך א-לוקים אחרים על פני! לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ! לא תשתחווה להם, ולא תעבדם!
(דברים ה, ו-ט)

ומשה שב ומתריע בשנית:

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה’ אליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל…
(דברים ד, טו-טז)

ישנו א-ל אחד בלבד, ואין רצונו כי ניצור לו לאף דמות אחרת פסלים או סמלים. אם כך נשאלת השאלה: מהו רצונו? מהי המשמעות של עבודה לא-ל אחד? אם אין ברצונו כי נעבוד לדמותו, מהי דרישתו מאיתנו?

על כך אנו קוראים בפרשה שוב ושוב: משמעות העבודה לא-לוקים גלומה בחוקי הצדק שניתנו בתורה. רצונו של א-לוקים הוא שנעבוד אותו דרך קיום חוקים ומשפטים אלו. חוקים אלה שואפים להביא את העולם ואת האדם אל הצדק האבסולוטי, הא-לוקי, ולהפוך את החיים לישרים יותר וטובים יותר.

ברעיון זה – שהופיע בהתגלות א-לוקים בהר סיני – טמונה משמעות כבירה: א-לוקים אינו דורש מאיתנו דבר עבורו, אלא רק עבורנו, שכן אין חוקים אלה מסבים לו כל הנאה או ממלאים לו כל צורך, הם נכתבו עבור מטרה אחת בלבד:

ויצונו ה’ לעשות את כל החוקים האלה… לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום הזה. וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת…
(דברים ו, כד-כה)

שמואל דוד לוצאטו (פרשן תנ”ך, איטליה המאה ה-19) מבאר פסוקים אלה בקיצור ובחן:

המצוות הן מפאת עצמן לטוב לנו, כי בהן יתוקנו ענייני החברה בשלום ובמישור, ומלבד זה, צדקה וזכות תהיה לנו אם נשמור אותן, וזה לפני ה’ שייתן לנו שכר על זה.

אם כך, משמעות האמונה בא-ל אחד הינה שא-לוקים מלא טוב, שהעולם נברא מתוך טוב ושהקשר בין האדם לא-לוקים עובר דרך עיסוק בחוקי הצדק שלו, שמטרתם למלא את העולם בטוב.

 

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email

חנות מזכרות הכותל המערבי

זמני היום בכותל המערבי לי״ג במרחשון ה׳תשפ״ב

זריחה:
סוף זמן תפילה:
חצות היום:
שקיעה:
אמונה בק-ל אחד – אמונה בטוב

היו שותפים בתחזוקת הכותל ובהבאתו לכל בית יהודי בעולם

זמני כניסת השבת

פרשת וירא

ירושלים
כניסה:
17:19
יציאה:
18:35
תל אביב
כניסה:
17:42
יציאה:
18:36
חיפה
כניסה:
17:40
יציאה:
18:35
באר שבע
כניסה:
17:43
יציאה:
18:37

אירועים נוספים

כ״ה בתשרי ה׳תשפ״ב
אוקטובר 1, 2021
מאות השתתפו באווירת רוממות ושמחה בחגיגות הקפות שניות הלילה (ג) מרחבת הכותל המערבי, עם למעלה מ100 ספרי תורה ובהתאם
כ״ג בתשרי ה׳תשפ״ב
ספטמבר 29, 2021
פרשת בראשית – תשפ”ב
הרה”ג שמואל רבינוביץ שליט”א – רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
השבוע בבית הכנסת נפתח מחזור נוסף של
No more articles to load

אתרי מנהרות הכותל

מבט אל העבר

מנהרות הכותל

מרכז שרשרת הדורות – נפתח !

המסע לירושלים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

הזמן סיור

הרשם והשאר מחובר

הרשם לקבלת מידע ועדכונים מהכותל המערבי

עקבו אחרינו ב:

דילוג לתוכן